Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Flera personer som spelar tillsammans

Evenemangsstöd

Inställda eller förändrade evenemang

Viktig information för arrangörer som måste ställa in eller göra förändringar i sina evenemang. Gällande utbetalning av evenemangsstöd har Evenemangsrådet beslutat att:

  1. Om ett evenemang ställs in betalas inget evenemangsstöd ut. Kostnader som arrangören eventuellt ändå har får arrangören själv bekosta.
  2. Om ett evenemang senareläggs men behåller samma status och storlek utbetalas det evenemangsstöd som beviljats.
  3. Om ett evenemang ändrar storlek och omfattning beslutas det i evenemangsrådet om nytt stöd.

Om evenemangstöd

Falu kommun lämnar stöd till evenemang som bidrar till visionen ett större Falun och som stärker kommunen som besöksort och som plats för boende, studier och arbete.

Evenemangsstöd kan beviljas för genomförande av ett evenemang, det innefattar ej kamratmåltider, middagar och dylikt.

De evenemang som kommunen väljer att lämna stöd till ska genomföras professionellt och vara etiskt, miljömässigt och socialt godtagbara.

Evenemangsstöd kan endast sökas av ideella bidragsberättigade föreningar som är registrerade i Falu kommuns Bidragsportal. Läs mer och registrera förening:
Boknings- och bidragsportalen - Startsida (falun.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan och utvärdering

Evenemangsstöd - blankett för ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka ifylld ansökningsblankett med tillhörande bilagor inklusive budget till:

Falu kommun
Näringslivskontoret
791 83 Falun

Märk kuvertet: Ansökan evenemangsstöd

Inkomna ansökningar diarieförs och publiceras på falun.se

Senaste inkomna ansökningsdag 2023

(alltså kommunen tillhanda)

10 jan
22 februari
17 april

31 juli
18 september
30 oktober

Utvärdering av genomförda evenemang

Evenemang som beviljats stöd ska skicka in en utvärdering:

Utvärdering av evenemang - blankett Länk till annan webbplats.

Mötesdatum 2023

(dessa datum kan ändras)

18 jan
22 mars
17 maj

30 augusti
18 oktober
29 november

Kontakt

Helena Hansson, evenemangslots

E-post: helena.hansson@falun.se

Telefon: 023-820 38

Sidan uppdaterad 2023-05-12