Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Flera personer som spelar tillsammans

Evenemangsstöd

Falu kommun lämnar stöd till evenemang som bidrar till visionen ett större Falun och som stärker kommunen som besöksort och som plats för boende, studier och arbete.

Evenemangsstöd kan beviljas för genomförande av ett evenemang, det innefattar ej kamratmåltider, middagar och dylikt. De evenemang som kommunen väljer att lämna stöd till ska genomföras professionellt och vara etiskt, miljömässigt och socialt godtagbara.

Skicka ifylld ansökningsblankett med tillhörande bilagor inklusive budget till:

Falu kommun
Näringslivskontoret
791 83 Falun

Märk kuvertet: Ansökan evenemangsstöd

Inkomna ansökningar diarieförs och publiceras på falun.se

Evenemangsstöd - blankett för ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utvärdering av evenemang - blankettlänk till annan webbplats

Utvärdering av genomförda evenemang

Evenemang som beviljats stöd ska skicka in en utvärdering. Blankett för utvärdering finns under ansökningsblanketten.

Mötesdatum 2019

(dessa datum kan ändras)

6 feb
27 mars
29 maj
4 September
23 okt
4 dec

Senaste inkomna ansökningsdag 2019

(alltså kommunen tillhanda)

7 jan
27 feb
29 april
5 aug
23 sept
4 nov

Kontakt

Helena Hansson, evenemangslots

E-post: helena.hansson@falun.se
Telefon: 023-820 38

Sidan uppdaterad 2019-05-16