Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Lokalbidrag

Här kan du läsa om de lokalbidrag som finns att söka.

Förhyrda lokaler

Föreningens bidrag räknas i en modell (schablon) där man kan få maximalt 40 % av den årshyra man har i sitt kontrakt. För att föreningen ska kunna få bidrag måste man arbeta med ungdomsverksamhet som är kvalificerad för att söka verksamhetsbidrag. Bidrag kan inte betalas ut före kultur- och fritidsnämndens godkännande.

Söka lokalbidrag - blankett för ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lokalbidrag, belopp 2018

Hyresbidrag, grupp 1

3 704 kr

Hyresbidrag, grupp 2

6 349 kr

Hyresbidrag, grupp 3

8 995 kr

Hyresbidrag, grupp 4

11 640 kr

Hyresbidrag, grupp 5

14 285 kr


Föreningsägd klubbstuga

Bidraget räknas i en modell (schablon) där man kan få maximalt 40 % av kontrollerade driftskostnader (VA, renhållning, el/energi, försäkring, räntor). Föreningen ska genom bidraget kunna bedriva verksamhet i egen lokal. Speciellt i föreningar där stugan är grunden för social samvaro och är mötesplats för olika aktiviteter.

För att föreningen ska kunna få bidrag måste man arbeta med ungdoms­verksamhet som är kvalificerad att söka verksamhetsbidrag. Bidrag kan inte betalas ut för nya klubbstugor före kultur- och fritidsnämndens godkännande.

Föreningsägd klubbstuga, belopp 2018

Skriv tabellbeskrivning här

Grupp 1

5 291 kr

Grupp 2

10 582 kr

Grupp 3

15 873 kr

Grupp 4

26 455 kr

Grupp 5

31 745 kr

Grupp 6

42 327 kr


Folkets Hus och bygdegårdar

Bidraget räknas i en modell (schablon) där man kan få maximalt 40 % av kontrollerade driftskostnader (VA, renhållning, el/energi, försäkring, räntor). Föreningar i kommunens ytterkanter ska genom bidraget kunna bevara och hyra ut till allmänhet och andra föreningar till ett rabatterat pris. Bidraget är till för att föreningar i Falu kommuns ytterkanter ska kunna fortsätta hyra ut samlingslokaler till ett rabatterat pris.

Folkets hus och bygdegårdar, belopp 2018

Grupp 1

5 291 kr

Grupp 2

10 582 kr

Grupp 3

15 873 kr

Grupp 4

21 164 kr

Grupp 5

26 455 kr

Grupp 6

31 745 kr


Ansökan

Du ansöker 1 gång per år, senast 1 november. Ska du söka anläggnings- eller lokalbidrag så måste följande skickas in:

  • Årsmötesprotokoll
  • Verksamhetsberättelse
  • Resultat- och balansräkning
  • Revisionsberättelse
  • Uppdaterade uppgifter till föreningsregistret

Uppdatera föreningsregistret - blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt

Var noga med ansökan så allt kommer med. Saknas något och ni inom 30 dagar från påminnelse inte kompletterat med det som efterfrågats så går inte ansökan igenom.

En förening som blir påkommen med fusk förlorar aktuellt bidrag och alla bidrag för 1 år framåt.

Beloppen för de olika bidragen följer prisbasbeloppets utveckling Basår 2010.

Om din förening söker flera bidrag och de totala ansökningsbeloppen överskrider det rambelopp som kultur- och fritidsnämnden blivit tilldelad av kommunfullmäktige så har samma nämnd rätt att procentuellt minska bidragen.

Ansökan lämnas in till kultur- och fritidsnämnden på förbestämda blanketter som du får från kultur- och fritidsförvaltningen.

Sidan uppdaterad 2019-09-26