Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Punkt- och förlusttäckningsbidrag

Kulturföreningar kan löpande under året söka ekonomiskt stöd för tillfälliga projekt. De kulturarrangemang som beviljas ska ha ett värde för Faluns kulturliv.

Vem kan få stöd?

Punktbidrag

Förening som gör ett kulturarrangemang där man inte tar entréavgift kan söka tillfälligt ekonomiskt stöd i form av punktbidrag. Föreningar som beviljats verksamhets- eller uppdragsbidrag kan endast söka punktbidrag för arrangemang som ligger utanför den ordinarie verksamhet man redan fått bidrag för.

Företag, studieförbund, kommunala institutioner eller privatpersoner kan inte söka punktbidrag.

Förlusttäckningsbidrag

Förening som gör ett kulturarrangemang där man tar entréavgift kan söka förlusttäckningsbidrag för arrangemanget om det skulle gå med förlust. Beslut om förlusttäckningsbidrag fattas innan evenemanget och betalas ut efter ekonomisk redovisning av arrangemanget.

Föreningar som beviljats verksamhets- eller uppdragsbidrag kan endast söka förlusttäckningsbidrag för arrangemang som ligger utanför den ordinarie verksamhet man redan fått bidrag för.

Företag, studieförbund, kommunala institutioner eller privatpersoner kan inte söka förlusttäckningsbidrag.

Kriterier

  • Ett offentligt kulturarrangemang som bedöms ha ett av värde för Faluns kulturliv
  • Annan verksamhet som bedöms ha ett värde för Faluns kulturliv
  • För de föreningar som beviljas punktbidrag eller förlusttäckningsbidrag är det önskvärt att ”med stöd av Falu kommun” eller motsvarande finns med i all information och marknadsföring av arrangemanget.
  • Förlusttäckningsbidrag betalas ut efter att ekonomisk redovisning inkommit, dock senast tre månader efter arrangemanget.

Bidragsbestämmelser för kulturföreningar - mer informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Belopp

Totalt fördelas ca 100 000 kronor per år. Stödets storlek varierar men normalt ligger det mellan 1 000 och 5 000 kronor.

Vad ska ansökan innehålla?

För att söka punktbidrag eller förlusttäckningsbidrag fyller du i blanketten nedan och anger vilken typ av bidrag ansökan avser.

Punkt- och förlusttäckningsbidrag, blankett för ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tid för ansökan

Punkt- och förlusttäckningsbidrag kan sökas året runt. Din ansökan ska vara diarieförd i god tid innan arrangemanget.

Handläggningstiden är normalt två till tre veckor efter att komplett ansökan lämnats in. Handläggningstiden kan vara längre i samband med semesterperioder.

Ansökan skickas till

Falu kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
791 83 Falun

Sidan uppdaterad 2020-01-30