Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Samarrangemangsbidrag för studieförbund och föreningar

Studieförbund kan tillsammans med en eller flera föreningar ansöka om samarrangemangsbidrag. Kulturarrangemanget ska ha ett värde för Faluns kulturliv.

Vem kan få stöd?

Studieförbund som tillsammans med en eller flera föreningar vill genomföra ett evenemang/projekt som man bedömer ligga utanför ordinarie verksamhet. Evenemanget ska inte tidigare fått andra stöd från Falu kommun i form av evenemangsstöd, punktbidrag eller förlusttäckningsgaranti.

Endast studieförbund kan söka. Företag, kommunala institutioner eller privatpersoner kan inte söka.

Kriterier

  • Ett offentligt kulturarrangemang som bedöms ha ett av värde för Faluns kulturliv
  • Annan verksamhet som bedöms ha ett värde för Faluns kulturliv
  • Om bidrag beviljas är det önskvärt att ”med stöd av Falu kommun” eller motsvarande finnas med i all information och marknadsföring av arrangemanget/programmet.

Belopp

Totalt fördelas ca 100 000 kronor per år. Stödets storlek varierar men normalt ligger det mellan 1 000 och 6 000 kronor.

Vad ska ansökan innehålla?

Det finns ingen särskild blankett för att söka samarrangemangsbidrag. De uppgifter du ska lämna är kontaktuppgifter om sökande studieförbund samt kontaktuppgifter till medsökande förening/föreningar, en beskrivning av det som du söker ekonomiskt stöd för och budget.

Glöm inte att lämna uppgifter om organisationsnummer och det bank- eller postgiro du önskar få bidraget utbetalat till.

Tid för ansökan

Samarrangemangsbidrag kan sökas årets om. Ansökan ska vara diarieförd i god tid innan arrangemanget.

Handläggningstiden är normalt en till två veckor, längre under semesterperioder.

Ansökan skickas till

Falu kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
791 83 Falun

E-post: kultur@falun.se

Sidan uppdaterad 2017-04-21