Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Stöd till kulturinstitutioner

Region Dalarna har sju länkultursinstitutioner som kan ansöka om årligt verksamhetsbidrag från Falu kommun.

Dalarnas museum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dalateatern Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bild och form Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsbibliotek Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Musik i Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkmusikens hus Öppnas i nytt fönster.

I samband med bidragshanteringen för länskulturinstitutionerna hanteras stöd till ej förvaltningsanknuten verksamhet. Där följande verksamheter kan söka:

Folkteatern i Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Emaljverkstaden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om verksamhetsbidrag

Ansökan ska innehålla årsredovisning med ekonomiskt resultat, revisionsberättelse, beskrivning av övergripande mål för verksamheten, verksamhetsplan för sökta verksamhetsår och budget för sökta verksamhetsår

Tid för ansökan

Ansökan om verksamhetsbidrag ska göras senast 31 maj i boknings- och bidragsportalen.

Kultur- och fritidsnämnden tar fram beslutsunderlag om fördelning av bidraget till länskulturinstitutionerna för kommande år. Bidragsfördelningen fastställs på kommunfullmäktiges sammanträdande i november i samband med årsplan med budget för kommande år. Respektive bidragstagare fakturerar kommunen beslutat bidrag för aktuellt verksamhetsår.

Boknings- och bidragsportalen

Sidan uppdaterad 2023-05-15