Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Verksamhets- och uppdragsbidrag för kulturföreningar

Bedriver du en kulturförening inom exempelvis musik, teater eller konst kan du söka årligt ekonomiskt stöd. Verksamhetsbidrag söks för ett år i taget och uppdragsbidrag söks för en längre period.

Vem kan få stöd?

I huvudsak föreningar med utåtriktad verksamhet inom kultursektorn i Falun. Det kan vara inom musik, teater, konst, film, dans med mera.

Kriterier

För att en kulturförening ska få verksamhets- eller uppdragsbidrag från Falu kommun finns några riktlinjer. Vi tittar bland annat efter:

  • Verksamhet inom de estetiska uttrycken och traditionsbevarande verksamheter.
  • Verksamheten ska vara allmännyttig snarare än riktad mot föreningens egna medlemmar
  • Verksamheten ska ha ett värde för Faluns kulturliv.
  • Föreningen saknar ett företagsekonomiskt vinstintresse.
  • Föreningen ska vara öppen för alla.

Vid fördelning av bidrag tas hänsyn till:

  • Utbud och verksamhet.
  • Ekonomisk status och behov.
  • Storlek och medlemsantal.
  • Speciella ändamål och målgrupper enligt nämndens beslut.

Läs mer om bidragsbestämmelser för kulturföreningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2019-2021PDF

Belopp

Ett hundratal föreningar har stöd mellan ca. 1 000 kronor och 100 000 kronor.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla en beskrivning av vilken verksamhet du planerar framåt, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, resultat- och balansräkning från föregående år. För ny förening ska också stadgarna bifogas.

Verksamhets- och uppdragsbidrag till kulturförening, blankett för ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tid för ansökan

Ansökan om verksamhets- och uppdragsbidrag ska ha lämnats in och diarieförts senast 31 oktober året innan.

Beslut om bidrag fattas på kultur- och fritidsnämnden i februari-mars. Bidraget betalas ut under mars-april månad.

Ansökan skickas till

Falu kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
791 83 Falun

Sidan uppdaterad 2020-05-11