Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Flera personer som spelar tillsammans

Marknadsföringsavtal

Om du representerar en förening eller aktör som har en stor synlighet och är av stort intresse för Falun som besöksort, bedöms få mycket uppmärksamhet i både regionala och nationella medier och i övrigt uppfyller de krav som finns att läsa i våra riktlinjer, har möjlighet att ansöka och sluta ett marknadsföringsavtal med Falu kommun.

Ansökningsperiod:

Ansökningar hanteras 2 gånger per år, i november och april/maj.

 • 1:a november - 26:e november 2024. Sista ansökningsdag 26:e november.
 • 28:e april - 24:e maj 2025. Sista ansökningsdag 24:e maj.

Länk till E-tjänsten: Ansökning Marknadsföringsavtal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OBS! Ansökan bekräftas genom ett mail, samt genom återkoppling från Kommunikationskontoret att vi mottagit er ansökan.

Om marknadsföringsavtal

Falu kommun tecknar marknadsföringsavtal i syfte att stärka bilden av Falun sett ur ett besöksnäringsperspektiv. En förening eller aktör som genom sin verksamhet är verksam inom något av de temaområden (Outdoor, Kultur, Idrott) som är prioriterade i besöksnäringsstrategin kan ansöka om att få teckna marknadsföringsavtal med Falu kommun.

Vår kommunikationsplattform handlar om att Falun ska förknippas med begreppet ”Alltid liv och rörelse” och vara en händelserik plats där det råder framåtanda. Detta tar marknadsföringsavtalen också sikte på. Avtalen innebär ett åtagande från båda parter att samarbeta kring kommunens och partens gemensamma utveckling.

En förening/aktör kan ansöka om att teckna marknadsföringsavtal, men Falu kOBSommun har rätt att besluta vilka som får bidraget utifrån kriterier nedan. Även en förening/aktör som inte själv ansökt men uppfyller kriterierna kan få bidrag.

Falu Kommuns riktlinjer för bidrag och sponsring.pdf (falun.se) Länk till annan webbplats.

Kriterier

Inkomna ansökningar utvärderas utifrån nedanstående kriterier.

 • Internationellt intresse/Nationellt intresse
 • Antal besökare/deltagare, synlighet och räckvidd/antal följare sociala medier
 • Turistekonomisk omsättning

För att bli aktuell för marknadsföringsavtal ska aktören:

 • I hög grad bidra till att förstärka något av Faluns temaområden (outdoor, kultur, idrott) inom besöksnäringsstrategin.
 • Ha en ordnad ekonomi. T.ex. inte ha obetalda räkningar hos Falu kommun eller hos Kronofogden.

Avtal och motprestation

Genom avtal regleras aktörens motprestation, till exempel:

 • visa Falu kommuns logtyp på t ex arena eller vid större evenemang.
 • visa Falu kommuns banner på webbplats och/eller sociala medier. Bannern tillhandahålls av Falu kommun.
 • Kommunens logotyp på matchställ eller tävlingskläder.
 • Vara goda ambassadörer och stärka bilden av Falun när föreningen/aktören kommunicerar, t.ex. genom sociala medier.
 • En gång per avtalsår delta i aktivitet som Falu kommun bestämmer.

Eventuella kostnader i samband med motprestationer tas av mottagaren av marknadsföringsbidraget.

Ansökningsprocess

Ansökningar behandlas 2 gånger/år.

 • Ansökan skickas in senast 26 november under hösten.
 • Ansökan skickas in senast 24 maj under våren.
 • Representanter från Falu kommuns kommunikationskontor, näringslivskontor och kultur- och fritidsförvaltning gör ett urval baserat på ovanstående kriterier.
 • Representant från Falu kommun för en dialog med aktören om önskade motprestationer. Föreningen/aktören får gärna själv komma med förslag på motprestationer som man bedömer ger kommunen god synlighet och marknadsföring.
 • Utbetalning sker efter att påskrivet avtal inkommit till kommunen.
 • Uppföljning sker genom skriftlig avrapportering i slutet av avtalsperioden.
 • Avtalen skrivs på ett år i taget.

Uppföljning

Uppföljning sker årligen genom en enkel skriftlig redovisning som skickas till Falu kommun i slutet av avtalsperioden. Falu kommun tillhandahåller uppföljningsmall/formulär.

Utbetalning

Utbetalning sker så snart avtalet är påskrivet.

Upphörande av avtal

Falu kommun äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan, efter skriftlig erinran om föreningen/aktören inte har levererat överenskomna motprestationer enligt avtal.

Avtal upphör att gälla med omedelbar verkan om någon idrottsperson från föreningen/aktören fälls för att ha nyttjat förbjudna droger och det visar sig att föreningen/aktören brustit i kontrollen. Likaså upphör avtalet om föreningen/aktören brustit i frågor rörande skatter, sociala avgifter etc.

Falu kommuns temaområden

Outdoor:

Vi ska ha ett rikt utbud av aktiviteter och upplevelser kopplade till vår vackra och stadsnära natur. Falun är väl rustat med ett rikt utbud av soft adventure, det vill säga lättare former av aktiviteter kopplat till vår närbelägna natur; skidåkning, cykling, skridskoåkning, vandring, paddling, fiske med mera.

Kultur:

Sveriges viktigast målgrupp, ”den globale resenären”, reser gärna till platser som uppfattas som genuina och som har en intressant historia att berätta. Precis det har vi! Det vill vi lyfta fram och utveckla ännu mer. Vår historia, vår kultur och vårt världsarv ska blir mer påtagligt i hela Falun. Vi har ett kulturarv, en spännande industrihistoria, scenkonst, en mängd kulturmiljöer och, inte minst, ett levande kulturliv.

Idrott:

I Falun har vi en lång tradition av att genomföra tävlingar, träningsläger, cuper och andra arrangemang inom idrott. Vi har ett stort utbud av arenor, hallar, sjöar med mera som lämpar sig för såväl motionärer som elit. Lugnet, med alla dess arenor och förutsättningar, är givetvis navet i detta tema. Här finns möjlighet att utöva en rad idrotter. Tävlingar och arrangemang är viktiga för att dra besökare hit och för att stärka bilden av Falun som en idrottsdestination av högsta klass.

Kontakt

Patrik Söderqvist, kommunikationschef

E-post: patrik.soderqvist@falun.se

Telefon: 023-821 22

Sidan uppdaterad 2024-07-01