Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Flera personer som spelar tillsammans

Ansökning Marknadsföringsavtal

Ansökan bekräftas genom ett mail med kopia på inskickad ansökan samt genom återkoppling från Kommunikationskontoret att vi mottagit er ansökan.

Ansökan skickas in senast 24 maj 2023.

Ansökningsformulär
På vilket sätt har föreningen/aktören under det GÅNGNA ÅRET uppmärksammats i lokala/regionala och nationella medier?

Förväntad uppmärksamhet under KOMMANDE ÅR? Hur och var?

Saker som kan vara intressanta är; antal matcher, tävlingar, deltagare på aktiviteter, cuper andra aktiviteter. Hur många åskådare, deltagare eller följare HAR NÅTTS det gångna året? Hur når ni som förening/aktör ut via digitala kanaler/sociala medier, hur har ni jobbat med den synligheten, hur många följare/besökare har ni via sociala medier/hemsida/andra digitala kanaler. Har ni byggt bilden av Falun på något annat sätt?

Hur många åskådare, deltagare eller följare FÖRVÄNTAS NÅS under det kommande året/säsongen? Ange evenemang, aktiviteter och antal. Hur når ni som förening/aktör ut via digitala kanaler/sociala medier, hur planerar ni att jobba med den synligheten? Hur kan ni som förening/aktör vara ambassadörer och bygga bilden av Falun genom era digitala kanaler?

På vilket sätt har föreningen/aktören under det GÅNGNA ÅRET bidragit till att förstärka något av Faluns temaområden (Outdoor, Kultur, Idrott) inom besöksnäringen?

På vilket sätt förväntas föreningen/aktören under det KOMMANDE ÅRET bidra till att förstärka något av Faluns temaområden (Outdoor, Kultur, Idrott) inom besöksnäringen?
Övrigt * (obligatorisk)
Vi kommer föra en god dialog med Falu kommun på ett respektfullt sätt. Vi har en ordnad ekonomi som förening/aktör. Vi kommer skicka in vår senaste balans- och resultaträkning. Vi kommer att uppfylla de motprestationer som tas fram i samarbete med Falu kommun. Vi har inte några anmärkningar hos Falu kommun, Skatteverket eller hos kronofogden
Övrigt

Personuppgifter * (obligatorisk)
Falu Kommun kommer att använda efterfrågade personuppgifter i syfte att administrera ansökningarna. Du har genom dataskyddsförordningen, GDPR, flera rättigheter gällande hanteringen av dina personuppgifter, t ex rätt till information, rätt till rättelse och rätt att invända mot vår behandling. Vill du ta del av dina rättigheter kan du kontakta Falu kommuns dataskyddsombud via kontaktcenter@falun.se eller via telefon 023-830 00.På www.falun.se/gdpr finns information om hur Falu kommun hanterar personuppgifter.På www.datainspektionen.se hittar du mer information om dina rättigheter. Anser du att Falu kommun behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. *
Personuppgifter

Kontakt

Patrik Söderqvist, kommunikationschef

E-post: patrik.soderqvist@falun.se

Telefon: 023-821 22

Sidan uppdaterad 2023-04-28