Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ett barn som sitter och tittar på en hund

Stiftelsen för fritidens främjande i Falu kommun

Nu finns möjlighet att söka pengar för kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga på landsbygden genom den nya Stiftelsen för fritidens främjande i Falu kommun. Stiftelsen kommer prioritera verksamhet som barn och unga själva organiserar och som är öppen för alla.

Vem kan få stöd?

Beviljade bidrag kan endast betalas ut till förening, organisation, studieförbund eller trossamfund. Politiskt parti kan inte söka medel. För de som söker medel och ännu inte ingår i någon förening hjälper föreningsavdelningen (kultur- och fritidsförvaltningen, Falu kommun) till med kontakter med redan etablerade föreningar, studieförbund eller annan organisation som kan gå in i projektet. Om den sökande hellre vill starta en ny förening stöttar vi också i det arbetet.

Kriterier

De projekt som beviljas bidrag ska:

 • Öka utbudet av och tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter med tyngdpunkt på Falu landsbygd. Med landsbygd avses hela geografiska området Falu kommun utanför Falu tätort.
 • I huvudsak ha ungdomar och unga vuxna som målgrupp, det vill säga upp till 24 år.
 • Bidra till att utjämna sociala skillnader och underlätta integration.

Fondens medel

Medel ur stiftelsen utgår ej för insats som redan har fått kommunal finansiering genom projekt- eller arrangemangsbidrag, eller om insatsen redan är finansierad av annan offentlig eller privat finansiär. Det är däremot möjligt att söka för verksamhet som kompletterar offentlig verksamhet eller som bidrar till att höja standarden på den befintliga offentligt finansierade verksamheten.

Hur mycket kan man söka?

Stiftelsen kan utbetala max tre miljoner kronor per år. Ansökningar behandlas löpande men räkna med en handläggningstid på två till fyra månader beroende på projektets omfattning. Projektansökningar under 20 000kr behandlas löpande.

Beslutsomgång 1 2022:

 • Sista ansökningsdag 12 januari
 • Beslut 22 februari

Beslutsomgång 2 2022:

 • Sista ansökningsdag 16 mars
 • Beslut 26 april

Beslutsomgång 3 2022:

 • Sista ansökningsdag 20 april
 • Beslut 7 juni

Beslutsomgång 4 2022:

 • Sista ansökningsdag 17 augusti
 • Beslut 27 september

Beslutsomgång 5 2022:

 • Sista ansökningsdag 12 oktober
 • Beslut 1 december

Ansökningsformulär PDF Pdf, 17.1 kB.

Ansökningsformulär Word-fil Word, 114.5 kB.

Uppföljning av beviljade projekt

För beviljade projekt ur Stiftelsen för fritidens främjande så ska en enklare uppföljning genomföras efter att ett projekt avslutats. Detta görs för att det ska finnas en dokumentation om projektet i stiftelsen och som uppföljning till politiken. Nedan finns det en mall för uppföljningen med instruktioner.

Mall för uppföljning Word, 37.9 kB.

Sidan uppdaterad 2021-12-22