Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

tre barn som går hand i hand på en väg i naturen

Stiftelsen för fritidens främjande i Falu kommun

Projektmedel för barn och unga i Falu kommun

Nu finns möjlighet att söka pengar för kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga på landsbygden genom den nya Stiftelsen för fritidens främjande i Falu kommun. Stiftelsen kommer prioritera verksamhet som barn och unga själva organiserar och som är öppen för alla.

Vem kan få stöd?

Beviljade bidrag kan endast betalas ut till förening, organisation, studieförbund eller trossamfund. För dem som söker medel och ännu inte ingår i någon förening hjälper föreningsavdelningen (kultur- och fritidsförvaltningen, Falu kommun) till med kontakter med redan etablerade föreningar, studieförbund eller annan organisation som kan gå in i projektet. Om den sökande hellre vill starta en ny förening stöttar vi också i det arbetet.

Kriterier

De projekt som beviljas bidrag ska:

  • Öka utbudet av och tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga på Falu landsbygd. Med landsbygd menas de delar av Falu kommun som ligger utanför tätorten.
  • I huvudsak ha ungdomar och unga vuxna, upp till 24 år, som målgrupp.
  • Först och främst gå till verksamhet och drift, endast mindre del kan gå till investeringar.
  • Vara verksamheter eller projekt som inte ingår i den ordinarie verksamheten.

För större projekt kan ansökan delas upp i olika etapper, t ex förstudie inför ett projekt.

Hur mycket kan man söka?

Det finns inga gränser för hur små eller stora belopp som kommer beviljas. Ansökningar behandlas löpande men räkna med en handläggningstid på två till fyra månader beroende på projektets omfattning.


Några tips längs vägen:
Stöd beviljas inte för ordinarie verksamhet.

Det ni vill göra ska vara nyskapande och/eller utvecklande.

Fokus ska ligga på barn- och ungdomar och att de får ett större utbud av fritidsaktiviteter.

Investeringar får endast vara en liten del av det stora projektet.

Ansökningsformulärlänk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2019-01-07