Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Man vid bänk tittar ut över kullar och berg

Stöd till skötsel och förvaltning av vandringsleder

Föreningar i Falu kommun kan ansöka om ersättning för de materialkostnader som uppstår vid skötsel och förvaltning av ideella vandringsleder. Ersättning kan betalas ut efter att en ansökan har lämnats in och godkänts av Falu kommun. Utbetalning av beslutade stödmedel sker mot uppvisad faktura på godkänt redovisat belopp. Genomförda åtgärder ska redovisas genom fotodokumentation.

Exempel på kostnader som är ersättningsberättigade är färg för ledmarkering, material till skyltar, broar och spänger, bränsle till röj- och motorsågar, etcetera. Milersättning för resor i samband med arbete längs lederna ersätts med 25 kr/mil dock maximalt 3000 kr per förening och år. Resor i samband med ledarbete ska dokumenteras med namn, datum och körsträcka i särskild körjournal. Ersättning för eget arbete samt inköp av redskap och maskiner går inte att söka medel för.

Ansökan om stödmedel kan ske när som helst under året. Då avsatta medel är begränsade (50 000 kr per år) hanteras ansökningar i den ordning de kommer in. Högsta ersättning som beviljas är 20 000 kr per förening och år. Om avsatta medel inte går åt kan ersättningsnivån höjas.

Här finns en nedladdningsbar och skrivbar ansökningsblankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Gemensam skyltmanual för Dalarna

En gemensam skyltmanual för vandringsleder har tagits fram i samarbete mellan Visit Dalarna, Länsstyrelsen i Dalarna, några kommuner och föreningar. Syftet med manualen är att skapa ett likartat och tydligt system för märkning och vägvisning längs våra vandringsleder. Vandrare i Dalarna ska känna igen sig, hitta fram längs leden och uppleva att vandringen är trygg och säker.

Du kan läsa och se hur vandringsleder och skyltar med mera ska utformas här: Skyltmanual Hiking Dalarna Pdf, 16.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Vill ni som förening gå över till att använda det gemensamma skyltsystemet längs era leder kan kommunen hjälpa till att ta fram skyltoriginal för tryck och beställa skyltarna. Använd i så fall beställningsblanketten nedan.

Beställningsblankett vägvisningsskyltar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information om stödet till vandringsleder, kontakta Anna Rogström (anna.rogstrom@falun.se) eller Pär Karlsson (par.karlsson@falun.se).

Sidan uppdaterad 2023-04-20