Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Skrikbo

Skrikbo ligger ca 850 m ostsydost om Källslätten, invid den stig som går mellan Järbaggebo och Koltorget.

Skrikbo gård är omnämnd första gången år 1626. Gården har troligen från början varit fäbodställe liksom många andra gårdar med slutleden ”-bo”. I området nordväst om Falu Gruva finns mer än ett trettiotal gårdar med samma namnform. Fäbodarna har ägts av bönder i Stora Tuna, Aspeboda, Torsång och Åls socken.

När Skrikbo återkommer i handlingar 1686 utgör gården en bergfrälseegendom tillsammans med de närliggande gårdarna Nybo, Säljebo och Järbaggebo. Björkarsbo och Långarvsbo låg också under bergfrälse liksom Rotbo, Källslätten och Kolarbacka.

Många bergsmän utnyttjade de gamla privilegierna från senmedeltiden, där gruvans folk tilläts röja, nyodla och bygga gård på skogarna runt Kopparberget utan att behöva betala för intrånget. Skrikbos ägor gränsade till Källslätten och Långarvsbo. Skrikbo finns med på en karta över trakten 1718 men har därefter övergivits. Numera är det bara gamla odlingsrösen, husgrunder och en källarruin, som vittnar om att här har funnits en gård.

Bergsfrälsegårdar bedrev bergsbruk mot skattefrihet på gårdarna.


Sidan uppdaterad 2017-06-20