Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Botvids täkt och Hammartäkten

Sydväst om Övre Glamsarvet ligger resterna efter Botvids täkt och Hammartäkten.

Inga byggnader finns längre kvar, men stenhägnader och odlingsrösen visar att detta har varit gammal åkermark. Botvids täkt har gamla anor. Den förste kända ägaren var handlaren och rådmannen Botvid Joensson från Söderköping i Östergötland. Samme Botvid omnämns som delägare i gruvan år 1660 och ska då ha bott i Falun. År 1683 avled Botvid Joensson och tre år senare nämns hans änka Katarina Jansdotter, som ägde en avsevärd andel jord.

Mitt emot Botvids täkt ligger en gammal husgrund med gårdsplan och en källarruin, troligen Botvid Joenssons gård. Nära denna ligger den s.k. Hammartäkten, rester av en annan gammal gård.

I början av 1700 talet är Botvids täkt återgiven på kartor som Jaen Janssons Funcks gård eller bara Funckgården. Redan kort efter Botvid Joenssons död tog Jan Jansson Funck över gården. En dotter med namnet Cherstin föddes 1686, dottern Anna 1688 och sonen Johan 1692. Medlemmar i släkten Funck var präster, rådmän och kopparhandlare.

Ursprunget till namnet Hammartäkten, i anslutning till Botvids täkt, är oklart även om namnet i sig betyder stenig kulle. Vid mitten på 1800-talet kallades den även Hedbergs täkt.

Vintern 2012 genomfördes fornminnesvårdande åtgärder runt Botvids täkt, inom projektet Vattnets väg till gruvan. De gamla murarna frilades och Bergvik Skog utförde en gallring av täkten.

Sidan uppdaterad 2024-05-31