Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Hemmingsbo

Hemmingsbo är idag en by belägen norr om Stålmyran efter vägen till Källslätten.

Hemmingsbo bergsmansgård

I skogarna nordväst om Falun finns talrika gårdar med namn som slutar på –bo. Troligen är de flesta rester av fäbodar som Torsångs-, Tuna- och Leksandsbönder haft i dessa trakter. I samband med Falu gruvas expansion har flera av dessa fäbodar så småningom blivit bergsmansgårdar och ändrat karaktär. Hemmingsbo gård hette vid mitten av 1600-talet ”Stålmyra” eller ”Övre Dammen” och så kallades den nuvarande Nydammen ännu 1687.

Tio år tidigare omnämns egendomen för första gången som ”Hemmingsbo”. Här fanns först två och vid slutet av 1600-talet tre gårdar. Vid mitten av 1700-talet byggdes den nuvarande Hemmingsbo gård till en större bergsmansgård av Samuel Forslind från Morbygden. De första kända inbyggarna på Hemmingsbo var smältaren Anders Erichsson och gruvdrängen Peer Hansson, som hade bott där under en stor del av 1600-talet. Peer Hansson hade av sin svåger, Mats Matsson på Gamla Berget, fått tillåtelse till ett nybygge på platsen. På 1690-talet ägdes Hemmingsbo av Melckior Eriksson och hans familj, vars bostad betecknas som backstuga i början på 1700-talet. 1695 tillkom smältaren Hans Jöransson från Gruvbacken och en Israel Jöransson med hustru, troligen en bror till Hans. Dessa tre familjer och deras ättlingar bodde kvar på Hemmingsbo till mitten av 1700-talet. De flesta av männen var gruvarbetare.

År 1760 hade invånarna utökats med rostvändaren Johan Melkersson och med bergsmannen Samuel Forslind från Morbygden. Troligen var det Forslind som byggde den större gården på Hemmingsbo, den som ännu kvarstår. Den andra eller möjligen de två andra gårdarna på platsen beboddes av gruvarbetare. När bergsmansepoken tog slut vid mitten av 1800-talet köptes Hemmingsbo, liksom många andra gårdar, av bönder från Ål eller Bjursås.  Under större delen av 1900-talet ägdes gården av Bergslaget. Under 2000-talet har Hemmingsbo gård åter kommit i privat ägo och genomgått en ordentlig omvandling. Byggnaderna har upprustats och restaurerats och markerna runt om har röjts och gallrats. Återigen betas hagarna och det är möjligt att se det vidöppna gamla odlingslandskapet, som vittnar om den odlarmöda som nedlagts. Under 2014 har en gärdesgård byggts upp på ursprunglig plats, efter gamla kartor. 

Bergsmansgård var gårdar vars ägare hade andelar i gruvan.

Sidan uppdaterad 2024-05-31