Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Jordkulorna vid Önsbacksdammen

I hagarna norr om Önsbacken kan man se rester av två så kallade jordkulor, enkla och primitiva bostäder för ensamstående gruvarbetare.

Ingen av jordkulorna är undersökt, så att det går att säga när de användes, men det finns uppgifter om att en liknande jordkula i Önsbacken varit bebodd ända in på 1900-talet. Falu Gruva var landets största arbetsplats på 1600- och 1700-talet och sysselsatte tusentals människor. Som mest arbetade omkring 1 300 gruvdrängar där. De flesta bodde i Falu stad, framförallt på Elsborg men även i Prästtägten, Gamla Herrgården och Östanfors. En del arbetare bodde på de bergsmansgårdar där de tjänade som drängar. Andra var småbrukare sommartid och anställda vid gruvan under vinterhalvåret.

Lönen för en gruvarbetare var relativt god och arbete fanns ständigt. Många gruvarbetare kunde därför leva ett gott liv. En del hade t.o.m. råd att köpa en egen gård eller bygga en egen stuga i staden eller strax utanför. Många av gårdarna i Önsbacken är sådana gruvarbetargårdar.

Ensamstående gruvdrängar, som inte hade det lika gott ställt, hänvisades ibland till gamla kolarkojor eller jordkulor. Två rester av jordkulor finns här i hagarna. Den ena ligger nedgrävd strax intill ett stort stenblock och har tydliga vallar runt om. Vid en närmare granskning kan man se hur en liten stentrappa leder ner i den drygt 2 m långa och 1,5 m breda, ovalformade, knappt meterdjupa gropen. Vid stenblockets högra kant finns en enkel härd av sten med rökgång upp genom vallen. Över jordkulan bör det ha funnits ett enkelt tak täckt med näver och ris eller torv. Jordkulan var en gång bostad för en gruvdräng.

Strax sydöst om denna jordkula finns ytterligare en. Den är något större men saknar härd och rökgång, men har en ingång från väster. Går man 20 m norr om den första jordkulan kan man se en liten odlingslott, 17 x 14 m stor, uppdelad i tre rektangulära upphöjningar och omgiven av vallar och en liten stenmur. Kanske var detta den kryddgård som hörde till jordkulorna.

Uppe i byn Önsbacken fanns en liknande jordkula kvar ända till 1922, då den revs och byggdes om till jordkällare. I den jordkulan bodde en gruvarbetare ända in på 1900-talet.

Sidan uppdaterad 2024-05-31