Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kråkmyren

I början på 1700-talet hade de flesta närbelägna våtmarker, tjärnar och sjöar dämts upp för Falu Gruvas behov av vattenkraft. Kråkmyren, en knapp mil nordväst om gruvan, blev en av de sista viktiga vattensamlingarna. Myren hade sitt naturliga utlopp mot sjön Grycken i norr. År 1706 ändrade bergmästare Harald Lybecker och konstmästare Christopher Polhem vattenflödet från Kråkmyren. Den dämdes för på nordsidan och ett dike öppnades söderut till Djuptjärn, så att vattnet kunde ledas vidare mot Puttbo, Vällan och Falu Gruva. Men diket och dammen förföll på grund av bristande underhåll, så att vattnet åter sökte sig mot Grycken. Efter en period av svår torka och brist på driftvatten vid gruvan, fattades år 1759 beslut om att dammen vid Kråkmyren åter skulle sättas i stånd.

Bergslaget avsatte 2 000 daler silvermynt till företaget. Efter två år, i juni 1761, var arbetet fullbordat. Jordvallarna i norr hade reparerats och höjts, nya fördämningar hade byggts, man hade genomskurit myren med diken och sprängt upp, förnyat och murat om det stora huvuddiket söderut. Hela arbetet kostade 14 000 daler kopparmynt.

Dammvallarna vid Kråkmyren är ett imponerande anläggningsarbete utfört med enkla arbetsverktyg och muskelkraft för att få även detta vatten till Falu Gruvas spel och pumpverk. Stigen runt myren går på dammvallen, en underbart vacker sträckning med rika naturupplevelser. Våtmarkerna i myren lockar bl.a. smålom, ljungpipare, knipa, sångsvan, lärkfalk och videsparv. Strandskogen sydöst om Kråkmyren är rika svamp- och bärmarker. Här finns det gott om svamp, blåbär och lingon.  Efter stigen runt myren finns en slogbod med grillmöjligheter.

Bergmästare var chef vid gruvan.

Konstmästare var en tjänsteman inom bergshanteringen med uppgift att anlägga och övervaka mekaniska anordningar (konster), bestående av vattenhjul, stånggångar, pumpverk och spel för uppfordring av främst vatten och malm ur gruvor. 

1 daler silvermynt = 2 daler kopparmynt.

1 daler = 32 öre. I början på 1700-talet tjänade en gruvdräng ungefär 13 öre per dag och en murmästare 16 öre per dag eller ca 100-110 daler kopparmynt per år.


Sidan uppdaterad 2024-05-31