Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Rotbo

Rotbo är resterna efter en gård som låg söder om Källslätten.

I omlandet kring Falu Gruva finns många bosättningar från äldre tid. Många av dem är kvar men många har också övergivits och försvunnit. Rotbo gård är ett fäbodställe, omtalat under 1600-talet, som senare ingick med andra gårdar i en bergfrälsegård.

I området kring Källslätten finns Rotbo gård belagd år 1604. Bosättningen bestod då av tre hemman. En av gårdarna låg i norr vid Rotbotäkten, även kallad Lusthusbacken. En gård låg mitt på Rotbotäkten och en låg i söder vid Rotbokilen.  År 1686 utgjorde gården bergfrälse tillsammans med Källslätten och Kolarbacka.

Många bergsmän utnyttjade de gamla privilegierna från senmedeltiden, där gruvans folk tilläts röja, nyodla och bygga gård på skogarna runt Kopparberget utan att behöva betala för intrånget. Fäbodar i trakten köptes upp och inlemmades med bergsmansgårdarna. Numera återstår endast husgrunder, odlingsrösen, stengärdesgårdar, källarruin och gamla sälgar av de tre gårdar som funnits här i Rotbo.

Bergsfrälsegårdar bedrev bergsbruk mot skattefrihet på gårdarna.


Sidan uppdaterad 2024-05-31