Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Trätekolsvägen

”Trätekolsvägen” kallas den mindre körväg som går från Grälviken vid Stora Aspan mot Källslätten och vidare norrut mot Koltorget. Namnen antyder att det varit ständiga tvister om rätten till kolningsskogen här uppe där Aspeboda, Stora Kopparberg, Stora Tuna och Åls socken har sina gränsmarker. Otaliga tvister och processer om nyttjanderätt och äganderätt till skogarna är dokumenterade i rättegångsprotokollen.

Falu Gruva krävde mängder av träkol, ved och timmer och skogarna hade stor betydelse för verksamheten. Inte långt härifrån ligger den nordvästra delen av den s.k. Fredsmilen, skyddszonen kring Kopparberget, där all skog var fredad från annan avverkning än den som Falu Gruva krävde för sin verksamhet.

Gamla forvägar, hålvägar och stigar går genom skogarna kring Källslätten och andra gårdar i trakten. Den gamla forvägen mellan Kopparberget och Ål gick över Källslättens skog i söder på Timmeråsen och fortsatte sedan förbi Krusbo. Vägen passerade vattendraget mellan Hålsjön och Stora Aspan och löpte vidare via Skog mot Ål. Här färdades bl.a. Carl von Linné och hans följe på återväg mot Falun under den berömda dalaresan 1734. 

Linné skrev i sin dagbok den 17 augusti 1734: Vid Nedanskog såg man i öster en gård, Kiällslätten kallad, byggd på en hög ort, vilken gård ägde en extraordinär prospekt (utsikt), ty de vida dalar, skogar och berg lågo nedanför, helt djupt nedsänkta. 2½ fjärdedels mil före man kom till Fahlun, konjugerade ordinära Wästerdals landsväg sig med vår, en tid följda avväg.”

Källslättens förbindelse med Falun och Kopparberget gick sedan gammalt via en mindre väg ned mot Rotbo, där vägen förenades med den stora forvägen förbi Djärvesbo och Nybo.

På en karta från början av 1700-talet finns en kolbotten benämnd Trätkolningen och en källa med namnet Trätkolningskälla i närheten. Platsen ligger nära Trätekolsvägen en bit ovan Grälviken.

Sidan uppdaterad 2024-05-31