Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tjejer som är glada

Var med och skapa ett kulturhus för alla!

Enkäten om hur Kulturhuset tio14 ska utvecklas avslutades den 6/12. Alla svar kommer att presenteras här. Totalt fick vi 133 svar.

Här ser du alla svar som kommit in

I Kulturhuset tio14 finns ungefär 25 rum för olika sorters musik, drama, teater, rörelse, bild och slöjd. Där finns också Stora scenen, Falujungfrun, Falurummet, Dalateatern och andra utrymmen. De frågor vi ställde handlade om på vilket sätt du tycker att kulturhuset kan bidra till ett levande Falun och vilka verksamheter som borde finnas där.

Vi hade planerat att bjuda in till öppna dialogmöten under hösten. På grund av förändrade planer och beslut vad gäller kommunens investeringar har inte detta varit genomförbart.

Bra att känna till

  • Falu kommuns ambition är att Kulturhuset tio14 ska vara en samlande mötesplats för alla Falubor, där alla är välkomna vem du än är. Huset ska innehålla lokaler för att uppleva, delta och skapa själv. Fokus är unga, men alla är välkomna.
  • Kulturhuset tio14 är ett befintligt hus som delvis byggts om med lokaler för undervisning, kursverksamhet, öppen verkstad och även möteslokaler (ca 2000 kvadratmeter).
  • Dalateaterns placering i byggnaden del av byggnaden ger goda möjligheter till samverkan och samnyttjande av lokaler.

Vill du veta mer? Kontakta oss via vårt kontaktcenter, tel: 023 - 830 00, eller via e-post.

Mer om Kulturhuset tio14

Tidplan

Enkäten genomfördes under perioden 6/6 - 6/12 2019.

Vi inväntar nu ett besked om en övergripande inriktning för projektet innan vi kan bearbeta ett program för utvecklingen. Först därefter har vi något att diskutera mer ingående.

Vad händer sedan?

Resultatet av enkäten, politikens önskemål och verksamheternas behov kommer att vägas ihop med faktorer som arbetsmiljö, ekonomi och byggnadens tekniska förutsättningar. Detta kommer att utgöra grunden för ett förslag om hur kulturhuset ska utvecklas.

Sidan uppdaterad 2022-11-15