Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Miljön runt Nedre Dikarbacken

Miljön runt Nedre Dikarbacken

Kulturreservat Dikarbackens odlingslandskap

17 juni 2021 fattade kommunfullmäktige beslutat om att bilda det kommunala kulturreservatet Dikarbackens odlingslandskap. Reservatet omfattar del av fastigheterna Krondiket 1:1 och Götgården 1:1, samt hela Krondiket 1:2 och Krondiket 1:3 och har en yta av ca. 37 ha. Området ligger väster om Falu tätort och i nära anslutning till Falu gruva.

Syftet med kulturreservatet är att vårda det förindustriella odlingslandskapet samt främja världsarvspedagogik och ett rikt friluftsliv.

Falu kommun ställer iordning reservatet för besökare genom att anlägga besöksparkering, förbättra det befintliga stigsystemet, ordna rastplatser och informationsplatser samt markera gränsen i terrängen. Dessutom kommer ett besökscentrum med historiska byggnader att etableras inom området.

Idag bedriver Falu naturskola jordbruk och pedagogisk verksamhet på området, som också nyttjas flitigt för friluftsliv både sommar och vinter, främst som ett strövområde och för skidåkning. Dikarbacken ligger nära både centrum och Falu gruva och har potential både att stärka världsarvet och att utvecklas som besöksmål.

Inom kulturreservatet får du:

 • Vandra, uppleva, leka, hälsa på djuren och njuta av naturen.
 • Plocka svamp, bär och blommor för eget bruk.
 • Cykla på angivna leder.
 • Medföra hund i koppel.

Inom kulturreservatet får du inte:

 • Beträda besådd åker eller oslagen äng.
 • Gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar.
 • Skada byggnader, hägnader, kulturhistoriska lämningar, mark, djur eller växtlighet.

Utan kommunens tillstånd får du inte:

 • Campa
 • Köra motorfordon, inkl. snöskoter, med vissa preciserade undantag.
 • Elda annat än på anvisad plats.
 • Bedriva publik verksamhet i kommersiellt syfte.
 • Samla in djur, t.ex. insekter.
 • Sätta upp orienteringskontroller, snitslar, reflexbanor mm som ska sitta uppe längre än två månader.
 • Sätta upp skylt, affisch eller liknande.


Beslutshandlingar

Beslut/föreskrifter Pdf, 1.1 MB.

Skötselplan Pdf, 1.5 MB.

Beslutskarta

Tillgänglighetsplan

Kulturhistorisk utredning

Dikarbacken. Det kulturhistoriska landskapet söder om Krondiket i Falun. Länk till annan webbplats.


Sidan uppdaterad 2024-02-09