Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En skylt på en rödmålad vägg där det står Ernst Rolfs gata

Gatunamnen i Falun

Ett urval namn med historia

Texten är hämtad från skriften Gatunamn och kvartersnamn i Falu innerstad av Elisabet Hemström (1991) samt kompletterad med flera namn (2015).

Faluns äldsta gatunamn är Falugatan, dokumenterat i skrift 1416. De första gatunamnen var sådana som så att säga gav sig av sig själva: Falugatan som ledde in i Falun, Åsgatan som gick längs åsen och Gruvgatan som gick rakt upp till gruvan. Så småningom började man uppkalla gator efter personer som bodde där, till exempel Trotzgatan där Johan Trotzig bodde. Men ännu i början av 1800-talet var det bara några få gator i Falun som hade allmänt vedertagna namn.

Första stadskartan med gatunamn

År 1856 lät professorn i bergsmekanik, läraren vid Bergsskolan Jonas Samuel Bagge trycka den första stadskartan där gatunamn finns utsatta. På Elsborg anknöt de främst till gruvan med namn som Berghauptmansgatan, Styraregatan, Konstvaktaregatan och så vidare. Längre ner i centrum uppkallades en del gator efter historiska personer, till exempel Engelbrekt och Sten Sture.

Även Falu kommuns nutida namnkommitté försöker hitta namn med historisk förankring i den miljö där gatorna ska namnsättas. Därför är även de nyare gatunamnen bra utgångspunkter för den som vill veta mer om ett områdes förflutna. Ibland är det betydelsefulla personer som hedras med gator. Ibland får större bostadsområden namn med anknytning till ett visst ämnesområde. Några exempel:

  • Källviken: Öar i Runn
  • Galgberget: Bergarter och mineral
  • Gamla Berget: Kopparprocessen
  • Varggården: Gamla arealmått

När tidigare helt obebyggda områden ska få gator, kan det vara svårt att hitta lämpliga namn med rötter i den närmaste omgivningen. Lilla Källviken har därför fått gator uppkallade efter kända Falukvinnor.

Sidan uppdaterad 2021-11-10