Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Gatunamn A - B

Nedan listas Faluns gatunamn som börjar på A till och med B.

Astrid Fredrikssons väg

Astrid Fredriksson (1918-2008) var känd teckenspråkstolk och en förkämpe för dövas rättigheter. 1981 fick hon Falu kommuns kulturpris.

Axel Johanssons väg

Den äldsta av bergsmansgårdarna i byn Korsgården köptes omkring sekelskiftet av möbelfabrikören i Falun Axel Johansson (1862-1932). Han hade 1894 grundat AB Axel Johanssons möbleringsaffär vid Ölandsgatan, där bland annat Selma Lagerlöf var stamkund. Johanssons levererade både inredningen till hennes bibliotek i villan i Falun och en del möbler till Mårbacka.

Bagges väg

Troligen inte uppkallad efter professor J S Bagge utan efter Baggegården, som på 1600-talet var belägen ungefär vid nuvarande Kopparrinken. Där bodde fogden vid Östra Silvberg, Lasse Bagge, som omkring sekelskiftet 1600 var biträdande fogde vid Borns hyttegård i Falun.

Baltzars väg

Ett av omgivningen allmänt vedertaget namn, som år 2001 blev officiellt fastställt. Tor Baltzar (1904-1993) ägde i många år den fastighet i Korsgården där vägen slutar.

Barbros gränd

Namnets ursprung är okänt. Det kan vara ett gammalt namn som levt kvar i den muntliga traditionen, men gränden kan också vara namnsatt av J S Bagge på 1850-talet. I så fall bör den vara uppkallad efter Arent Perssons hustru Barbro Stigsdotter på Ornäs, som räddade Gustav Vasa från de danska knektarna 1520.

Bergmästaregatan

Bergmästaren var förr den högste tjänstemannen vid gruvan och tillika ordförande i bergsrätten. Gatan kallades före 1856 för Övre Långgatan.

Berg(s)hauptmansgatan

Berghauptman (eller bergshauptman, som det också har skrivits i försvenskad form) är detsamma som bergmästare. Titeln ändrades till berghauptman genom ett riksdagsbeslut 1762.

Gatunamnet har genom tiderna stavats både med och utan s.

Bergslagsgränd

Leder från Holmgatan upp till Stora Kopparbergs Bergslags AB:s (Bergslaget) huvudkontor vid Åsgatan.

Bergsmansgränd

Ordet bergsman som beteckning på den som ägde gruvdel och bedrev bergsbruk tycks gå tillbaka till 13-1400-talet. En tidigare benämning (bland annat i kung Magnus Erikssons privilegiebrev 1347) var mästerman. Bergsmannakorporationen vid Kopparberget upplöstes 1862. Då fanns femton brukande bergsmän kvar.

Bergsskolegränd

Söder om gränden, mellan Holmgatan och Åsgatan, låg Fahlu Bergsskola, som var Sveriges första tekniska högskola. Den grundades 1822. Redan tidigare hade Johan Gottlieb Gahn (se Gahns väg) haft sitt laboratorium här i närheten. År 1869 flyttades skolan till Stockholm.

Bernhard Erikssons väg

Uppkallad efter en landshövding med detta namn, född 1878, död 1951. Han arbetade i början av 1900-talet som handelsföreståndare samt järnarbetare i Grängesberg. 1905 blev han socialdemokratisk riksdagsman och så småningom sjöminister och socialminister. Talman i riksdagens andra kammare 1928-1932, landshövding i Kopparbergs län 1932-1944. Bernhard Eriksson var mycket populär bland länets invånare på grund av sin folklighet.

Björbovägen

Uppkallad efter Björbobanan, det vill säga järnvägen till Västerdalarna. Det första ordinarie tåget på banan avgick den 23 juni 1904. Det sista avgick 28 maj 1960. Efter att rälsen rivits upp blev Björbobanans sträckning en del av cykelvägen mellan Falun och Borlänge.

Björngränd

Namnets ursprung okänt.

Björntomtavägen

Åren 1946-1971 fungerade Hälsinggårdens herrgård som internatskola, med systrarna Gunvor och Birgit Govenius som rektor och husmor. Eleverna var barn till svenska diplomater som var stationerade utomlands. Skolan hade ursprungligen startats på Lidingö under namnet Björntomtaskolan. Detta namn togs med vid flytten till Falun. Även under några år i början av 1940-talet hade herrgården fungerat som skola. Då var det Mosaiska församlingen i Stockholm som drev den som internat och kibbutz för judiska ungdomar.

Blindgatan

Börjar i norr vid Kuntas eller Klingens backe nära Östanforsån och slutar i blindo vid en husvägg vid Södra Mariegatan.

Bondegatan

Uppkallad efter greve Carl Bonde (1581-1652). Han kom som 14-åring som kammardräng till hertig Karl (sedermera Karl IX) och smittades av dennes intresse för bergsbruk. År 1607 utsågs Carl Bonde till ståthållare över Dalarna och fungerade i praktiken som bergmästare. Så småningom blev han riksråd och guvernör (president) i Bergskollegium.

Brita Hazelius väg

Brita Hazelius (1909-1975) tillhörde IFK Falun och blev Sveriges första kvinnliga världsrekordinnehavare i simning 1926, då hon satte världsrekord på både 200 och 400 m bröstsim. Senare verkade hon som simlärare och sjukgymnast i Stockholm och Rio de Janeiro.

Britsarvsvägen

Gården Britsarvet (ursprungligen Bredsarvet) med anor från medeltiden har fått ge namn åt den nuvarande stadsdelen Britsarvet. Själva gården (nuvarande adress Britsarvsvägen 19) tjänade bland annat i början av 1800-talet som sommarbostad åt dåvarande landshövdingen Hans Järta. Britsarvsvägen har samma sträckning som den ursprungliga vägen, som ledde till gården från Rättviksvägen.

Brunnsgränd

Ledde upp till en överbyggd brunn på Blindgatan, där Östanforsborna före vattenledningarnas tid kunde hämta dricksvatten. Gränden finns med på kartor från början av 1700-talet.

Brännmästarvägen

Brännmästare var i äldre tider titeln på den som förestod ett brännvinsbränneri. Brännmästarvägen på Gamla Berget är uppkallad efter Per Andersson, som i mitten av 1800-talet ägde gården närmast söder om byns gamla skola.

Sidan uppdaterad 2021-03-01