Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Gatunamn O - R

Nedan listas Faluns gatunamn som börjar på O till och med R.

Ornäsgatan

Uppkallad till minne av Gustav Vasas äventyr i Dalarna 1520, då han bland annat förråddes av Arent Persson på Ornäs eller dennes svärfar Stig Hansson men räddades av Arents hustru Barbro Stigsdotter.

Parkgatan

Har fått sitt namn efter Stadsparken, som anlades i slutet av 1800-talet. 1877 köpte Falu stad egendomen Kullen av brukspatron Daniel Ströms arvingar. Planteringssällskapet fick i uppdrag att utforma en park. Skogen gallrades, lövträd planterades, en svandamm anlades och 1903 byggdes Ryggåsstugan efter ritning av stadsarkitekten Klas Boman. Parken fick en egen trädgårdsmästare och utvidgades år från år. Många föreningar använde den som festplats, och den fick även en lekpark för barn. Från och med 1930-talet har parken minskat i storlek igen, i takt med att lasarettet expanderat.

Paviljongvägen

Påminner om Falu stads frivilliga skarpskyttekårs skyttepaviljong, som byggdes här på 1860-talet. Se även Skarpskyttevägen och Skottvallsvägen.

Peders väg

Uppkallad efter fogden och domaren Peder Sjurdsson, som bodde i Främby i början av 1500-talet. Hans son Jöns Persson blev svärfar till Daniel Torkilsson (se Daniels väg) och sonen Hans Persson gifte sig med dottern till Aspebodafogden Måns Nilsson Svinhuvud. I samma område som Peders väg ligger Daniels väg, Ingels väg och Torkils väg, som också har anknytning till den medeltida ätten Svinhuvud.

Pelle Bergs backe

Berndt (Pelle) Berg (1894-1969) var förman vid Vagn- och Maskinfabriken i Främby samt ledamot av stadsfullmäktige. På fritiden var han skådespelare. 1934 blev han chef för Folkets Park på Kvarnberget, där backen är belägen.

Polhemsvägen

Christopher Polhem (1661-1751) var ett av Sveriges kanske största uppfinnargenier. Han föddes på Gotland och studerade som ung i Uppsala, där han lyckades få domkyrkans 1500-talsur, som stått stilla i många år, att fungera. Hans begåvning uppmärksammades av bergskollegium och ledde till att Polhem kom in på den bergsmekaniska banan.

Åren 1700-1716 var han konstmästare vid Falu gruva och moderniserade under denna tid blandannat stånggångarna vid uppfordringsverken. År 1700 grundade han manufakturverket i Stjärnsund tillsammans med Gabriel Stierncrona. Manufakturverket var en finmekanisk verkstad som tillverkade allt från husgeråd till urverk och de berömda dyrkfria Polhemslåsen. Tillverkningen av Stjärnsundsuren pågår fortfarande. Polhem genomförde också stora projekt som byggen av slussar och broar, konstruerade textil- och lantbruksmaskiner med mera Han är även känd för sitt mekaniska alfabet, där bland annat Polhemsknuten ingår.

Promenaden

Anlagd på 1860-talet i boulevardstil efter franskt manér. Enligt de ursprungliga planerna skulle den ha gått från Centralstationen till Kopparbergs kyrka. Apotekare Helleday, som hade sin trädgård strax intill nuvarande Östra skolan, vägrade dock att riva ett av sina tre lusthus, som stod i vägen. Promenaden slutar därför vid Nybrogatan. Promenadens sträckning mellan Kristinegatan och Nybrogatan var länge ifrågasatt på grund av läroverkets avträdesbyggnad, som ansågs kunna avskräcka folk från att använda gatan. 1871 beslutade läroverket att flytta det förargelseväckande huset.

Prästarvsvägen

Under 1500- och 1600-talen fanns en gård Prästarvet mellan Nubbsarvet och Gamla Berget. År 1636 bestod gården av hela 14 byggnader. Dåvarande ägaren var en Mickel Eriksson, svåger till assessorn i Bergskollegium Johan Otto Silfverström. Sannolikt övergavs gården efter det stora skyfallet 1666 (se Skyfallsvägen), då jorden i området spolades bort och gjorde marken obrukbar.

Psilanders väg

Sven Fredrik Psilander (1834-1911) var lasarettsläkare i Falun, först vid det gamla lasarettet vid Åsgatan (vid nuvarande Länsstyrelsen) och sedan vid det nya lasarettet. År 1882 blev han stadsläkare i Falun.

Rissgårdsvägen

Rissgårdsvägen hör samman med namnet Varggården. En riss- (ris-)gård är ett instängslat område dit man lockade till exempel vargar med hjälp av beten. Vargarna kunde ta sig in genom att hoppa upp på det inåtlutande stängslet och därifrån ner i inhägnaden, men kom sedan inte ut igen. På detta sätt kunde man fånga och döda en hel vargflock.

Rostvändaregatan

Rostvändaren var den hyttarbetare som skötte vändrostningen i kopparhyttorna. Vändrostning skedde sedan kopparmalmen först kallrostats och sedan smälts till så kallad skärsten. I vändrosthuset fanns en lång rad rostbås. Skärstenen flyttades från bås till bås, vanligen fem till nio gånger, under minst en månad för att man skulle få bort så mycket svavel som möjligt samt oxidera metallerna i vändrostverket.

Ryckepungsvägen

Ryckepung var fyra små gårdar som låg nära Ingarvet, vid den gamla vägsträckningen mellan Gamla Berget och Falun. Namnet är belagt i skrift sedan 1617 och gårdarna revs på 1970-talet. En gammal muntlig tradition om en tullbom, där man fick rycka på pungen och betala avgift, är knuten till platsen.

Rådhusplatsen

Anlades 1989 när Dalarnas Försäkringsbolags hus byggdes. Eftersom ytan inte skulle användas för till exempel salustånd, ansågs plats vara en lämpligare benämning än torg. Beträffande rådhusets historia, se Stadshusgränd.

Råtallsvägen

Se Krontallsvägen.

Rörosvägen

Röros är Faluns norska vänort, belägen i Sör Tröndelags fylke. Liksom Falun har staden en koppargruva, där brytningen började på 1640-talet. Den har även mycket gammal trähusbebyggelse bevarad och är – liksom Falun – ett världsarv.

Gator uppkallade efter övriga nordiska vänorter, se Haminavägen och Vordingborgsvägen.

Sidan uppdaterad 2021-03-09