Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Gatunamn U - Ö

Nedan listas Faluns gatunamn som börjar på U till och med Ö.

Utmelandsgränd

Anknyter liksom Dalkarlsgränd och Moragatan till dalfolkets nattkvarter i Östanfors vid marknaderna. (Utmeland är en by i Mora, även känd från Gustav Vasas äventyr).

Valborg Olanders väg

Valborg Olander (1861-1943) var adjunkt vid folkskoleseminariet i Falun, ledamot av stadsfullmäktige och aktiv i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Hon var även en känd skribent inom kvinnorörelsen och pedagogiken. Senare kom hon att bli författarinnan Selma Lagerlöfs sekreterare och livskamrat. 1918 gav hon ut en Handbok till Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige.

Vallinvägen

Johan Olof Wallin (1779-1839) föddes i Stora Tuna och kom till Falun som student vid Trivialskolan. Efter universitetsstudierna inledde han en lysande prästkarriär och blev till slut ärkebiskop. Mest känd är han för den Wallinska psalmboken, som gavs ut 1819. Hela 140 av psalmerna var skrivna av Wallin själv. Förutom gatan har han hedrats med en byst (utförd av Th. Lundberg 1917) utanför det före detta läroverket i Falun.

Vallmansgatan

Uppkallad efter bergmästaren Claes Wallman (1774-1851), som i början av 1800-talet ägde en stor egendom i stadsdelen Lallarvet, där han byggde två hus och anlade en stor trädgård, som även var upplåten för allmänheten. Det nyare av Wallmans bostadshus (vid östra änden av Kristinegatan) blev senare lokal för Dalarnas museums föregångare Dala Fornsal. Wallman kom till Falun redan som 16-åring och gjorde en snabb karriär vid gruvan. Förutom att rita gruvkartor, konstruera nya uppfordringsverk med mera, var han flitigt verksam som arkitekt. Flera gruvlavar och andra gruvbyggnader ritades av honom. Dessutom anlitades han som rådgivare när bergsmansgårdarna runt Falun och även på andra orter i Dalarna skulle byggas om. I Falun stod han även för inredningen av Bergslagssalongen.

Vasagatan

En stark Gustav Vasa-tradition är knuten till Dalarna på grund av hans färd genom landskapet kring årsskiftet 1520/1521, som målande finns beskriven i Peder Svarts krönika. Men Gustav Vasa hade intensiv kontakt med Dalarna och särskilt med Kopparberget även under sin regeringstid, främst tack vare gruvan men även på grund av det så kallade klockupproret på 1530-talet. Dalfolket med kopparbergsmannen och bergsfogden Måns Nilsson (Svinhuvud) i spetsen vägrade att lämna ifrån sig de kyrkklockor som kungen ville konfiskera, men upproret slogs ner och ledarna avrättades.

Vattugränd

Under 1600- och 1700-talen kallades alla gränder som gick ner till ån för vattugränder. I ån hämtades allt vatten utom dricksvatten. Men framför allt var vattugränderna viktiga i händelse av brand.

Vilauddsvägen

Den gamla vintervägen från övre Dalarna mot Falun gick bland annat över sjöarna Stora Aspan, Mörtsjön, Lilla och Stora Vällan. På en udde i Stora Vällan, mittemot Korsgårdsviken, fanns ett rastställe där forkörarna kunde vila innan de körde den sista etappen in mot staden. Grunden efter den gamla färdstugan på Vilaudden finns fortfarande kvar. Vintervägen var i bruk ännu under andra världskriget.

Villavägen

Utvärdshuset Villan, byggt i form av ett fyrkantigt torn, drevs under senare delen av 1800-talet fram till 1883 av en källarmästare Sahlander. Värdshuset var beläget vid nuvarande Villavägen 18.

Vimmelmoravägen

Gården Vindersmor eller Vimmelmora, belägen strax nordväst om Nedre Gamla Berget, var på 1500-talet ett kyrkohemman men drogs in till kronan 1551. På 1800-talet kallades gården även för Nedre Varggården, men namnet Vimmelmora lever fortfarande kvar.

Vordingborgsvägen

Vordingborg var tidigare Faluns vänort i Danmark. Vid kommunsammanslagningen i Danmark 2007 avslutade de dock samtliga vänortssamarbeten. Vordingborg ligger på Sydsjälland och är en färjestad med anor från medeltiden.

Gator uppkallade efter övriga nordiska vänorter, se Haminavägen och Rörosvägen.

Vårfrustigen

Syftar på Kopparbergs kyrkas anknytning till Vår fru, det vill säga jungfru Maria. Se även Norra Mariegatan.

Vårlidsvägen

Vårliden byggdes som privatvilla av häradsskrivaren och stadsbokhållaren Per Gustaf Fernlundh på 1880-talet. Hans son Stefan, sjökapten, sålde villan 1898 eller 1899 till överstelöjtnanten Arthur Lundeberg. Namnet Vårliden var hustrun Mathilda Lundebergs idé. Lundebergs villa kom sedan att kallas Övre Vårliden för att skilja den från det intilliggande Nedre Vårliden. Där bodde majoren, teckningsläraren och musikern Jacob Georg Palmgren med sin familj 1898-1901. År 1942 såldes hela Vårliden till Falu stad och blev skola. Kommunala musikskolan lämnade lokalerna 1984. Därefter inreddes Vårliden återigen till bostäder.

Vändrostvägen

Vändrostningen var ett led i den omständliga processen att befria kopparmalmen från föroreningar och göra den till råkoppar. Först skulle malmen kallrostas (se Kallroststigen), sedan följde sulusmältningen och därefter vändrostningen samt allra sist ytterligare en smältning. Vändrostningen skedde genom att malmen flyttades mellan ett antal rostbås i ett vändrosthus under minst en månad. Lämningar efter flera vändrosthus finns fortfarande kvar i ett av slaggvarpen vid Gamla Berget.

Värdshusvägen

Det värdshus som namnet syftar på är Manhem. Se även Manhemsvägen.

Västermalmsvägen

Ännu på 1960-talet pekade en vägskylt från dåvarande Syrafabriksvägen över järnvägsspåret från gruvan mot Västermalm. Här ligger numera Värmeverket. De första husen i det mycket steniga och karga området byggdes omkring 1905, men de flesta kom till under första världskriget. Som mest fanns det ca tio gårdar. Vid mitten av 1900-talet avfolkades stadsdelen successivt.

Yxhammargatan, Yxhammartorget

Yxhammargatan leder från Nybrogatan till Yxhammartorget. Namnet på torget finns i skrift första gången 1738. Det syftar troligen på formen, som en yxa med eggen vänd mot norr och med Väderkvarnsbacken som skaft. (Väderkvarnsbacken är ett gammalt namn på vägen upp mot Dala-Demokraten. Väderkvarnen som stod där på 1600-talet syns på Eric Dahlbergs teckning till Svecia Antiqua et hodierna.)

Åsgatan

Följer åsen som går genom hela Falun. Gatan kallades på 1600-talet även Stora gatan och Sandåsgatan.

Ölandsgatan

Uppkallad efter den gamla stadsdelen Ölandet. Innan man på 1600-talet började fylla ut åns sanka stränder med slagg, bestod detta område sannolikt av en eller flera små öar.

Östra Hamngatan

Utgick ursprungligen från den gamla båtkajen vid Tisken. Härifrån gick en livlig båttrafik över Runn till och från Vika, Torsång, Gustafs och Tuna bro. Den första ångbåten, som sjösattes 1857, hette Fahlun. Den följdes av Domnarvet, Kopparberg, Engelbrekt, Tor, Najad, Marieberg och många flera. På så sätt kunde landsborna lät komma in till Falun både för att handla och för att sälja varor. Båtarna gjorde också rena lustresor om helgerna.

Den reguljära ångbåtstrafiken upphörde 1935, men ända fram till 1958 gick det båt över Tisken till Folkets Park på Kvarnberget.

Fram till 1960-talet fanns även en Västra Hamngatan (vid Dalarnas museum).

Överste Wetterhalls väg

Gösta Wetterhall (1904-1983) avgick som överstelöjtnant vid Dalregementet 1955 men inträdde samtidigt i reserven och utnämndes till överste och befälhavare för Falu försvarsområde. Han var också en framgångsrik idrottsman och tävlingsorganisatör. Bland annat anlitades han för att organisera skid-VM i Falun 1954 och 1974. Han var även initiativtagare till Svenska Skidspelen.

Sidan uppdaterad 2021-06-21