Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Dikarbacken

Dikarbackens odlingslandskap är en del av Världsarvet Falun. Området ligger väster om Falu gruva och cirka tre kilometer från Falu centrum. Den omges av bergsmansgårdar, gruv- och hyttarbetarstugor i Korsgården, Götgården och Gamla Berget samt hyttområden, främst Korsgården, och vattenförsörjningssystemet till Falu gruva.

På Dikarbackens odlingslandskap finns spår av bosättningar från 1300-talet och framåt. Området har undgått exploatering trots att det fanns långt framskridna
planer i början av 1980-talet.

Det har funnits två gårdar på Dikarbacken. Husen på Övre Dikarbacken
är rivna medan Nedre Dikarbacken nyttjas för sommarboende. Odlingsmarkerna har varit onyttjade under många år, men har delvis öppnats upp av Naturskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som bedriver verksamhet på området. Kor och får betar nu stora delar av den tidigare åkermarken.

Utredning av nytt kulturreservat

Falu kommun planerar att bilda ett kulturreservat av området Dikarbacken. Syftet med kulturreservatet är att vårda det gamla odlingslandskapet och främja undervisning om världsarvet och ett rikt friluftsliv. Falu Naturskola bedriver idag jordbruk och pedagogisk verksamhet på området, som också nyttjas flitigt för friluftsliv både sommar och vinter, främst som ett strövområde och för skidåkning. Dikarbacken ligger nära både centrum och Falu gruva och har potential både att stärka världsarvet och att utvecklas som besöksmål.

Sidan uppdaterad 2021-03-17