Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Konstnär: Helena Blomqvist. Hennes verk visar ett gyllene kopparberg där det på toppen står en kopparfärgad bock med strålar och moln runtomkring. Det är en målerisk bild i större storlek.

Konstnär: Helena Blomqvist

Konstverk i Lugnets badhus i nya badhuset

Det nya badhuset på Lugnet kommer innehålla konstnärliga gestaltningar som knyter an till Falun som världsarv.

Med konstnärliga gestaltningar i badhusmiljön får badhuset en personlig karaktär och det skapar ökad trivsel för dig som besöker badhuset. En procent av entreprenadkostnaden vid kommunens byggnationer ska gå till just konstnärlig utsmyckning. Det kallas för enprocentsregeln Länk till annan webbplats., och den har gällt i Falu kommun sedan 2014.

Just nu är alla konstnärers verk på plats inne i badhuset. Helena Bergqvist verk på väggarna inne i familjebadets kalasyta och i familjerelaxen. Albin Karlsson som bidragit med konstverken vid familjebadet. Milo Galdi Lavén och Staffan Virke har skapat en tredimensionell, rumslig projektion med 300 akrylrör som handlar om vattnets roll, form och funktion på Lugnet och i Falubygden. Katarina Löfström konstverket på fasaden består av paljetter med tryck av abstraherade motiv från falutrakten. När paljettmosaiken rör sig i vinddraget, löses fasaden upp, och ger en återspegling av vattnet innanför.

På fasaden ovanför de stora fönstren vid familjebadet sitter ett konstverk. Konstverket går som ett brett band ovanför samtliga fönster och består av paljettmosaik i färgerna rött, rost och turkost. Paljetterna rör sig i vinden.

Konstverket består av paljetter med tryck av abstraherade motiv från falutrakten. Färgerna är Faluns: rött, rost och turkost. När bildfrisens paljettmosaik rör sig i vinddraget, löses fasaden upp, och ger en återspegling av vattnet innanför. Konstnär: Katarina Löfström.

Konstnär: Helena Blomqvist. På en hel vägg har Helena målat ett stort konstverk på kaklet. Hennes verk visar ett gyllene kopparberg som går i kopparfärgade nyanser. På toppen av berget står en kopparfärgad bock med strålar och moln runtomkring.

Målningen inne i familjebadets kalasyta visar ett gyllene kopparberg där det på toppen står en kopparfärgad bock med strålar. Konstnär: Helena Blomqvist.

Konstnär: Helena Blomqvist. Bilden visar ett duschutrymme med mörkgråa kakelplattor. Längst ner på väggplattorna, närmast golvet, har Helena målat ett kopparberg i olika nyanser av kopparfärg. På en av väggarna är det även ett rött moln i samma färger. Under molnet har de fäst ett stort antal kopparmynt i väggen för att efterlikna regndroppar (kopparregn).

I familjerelaxen återkommer kopparberget och där finns också ett regn av kopparmynt. Konstnär: Helena Blomqvist.

Konstnär: Helena Blomqvist. Kopparmynt som är fästa på mörkgråa kakelplattor. Mynten ser ut som kopparregn från ett kopparfärgat moln, som är målat på kakelplattorna. På varje kopparmynt har de präglat in kårebocken.

Kopparmynt med inpräglad kårebock. Konstnär: Helena Blomqvist.

Bilden visar en del av familjebastun. Väggarna går i mörkgrått kakel och bilden visar även en del av ytan som kommer bli bastudelen. I bastun finns även stora fönsterpartier. På en av väggarna syns det målade kopparberget. Konstnär: Helena Blomqvist.. Ovanför berget hänger en stor klocka.

Konstverk inne vid familjebastun. Konstnär: Helena Blomqvist.

Konstnär: Helena Blomqvist. Närbild på det målade kopparberget. Berget går i olika nyanser av kopparfärg och på berget står två stegar lutade.

Konstnär: Helena Blomqvist.

Konstverket – som har arbetsnamnet Väderfenomen – är en tredimensionell, rumslig projektion som handlar om vattnets roll, form och funktion på Lugnet och i Falubygden. Det ni ser på bilen är ett ”moln” av 300 hängande akrylrör. Filmer av vattendrag i Falu kommun kommer att projiceras på molnet. Konstnärerna har räknat ut rörens inbördes placering, så att alla 300 träffas av projiceringsstrålen.

Milo Galdi Lavén och Staffan Virke är konstnärer verksamma i Stockholm. De har båda en bakgrund inom arkitektur. De intresserar sig för att utforska sambanden mellan människor, rum och berättelser, ofta i storskaliga projekt. Konstverket – som har arbetsnamnet Väderfenomen – är en tredimensionell, rumslig projektion som handlar om vattnets roll, form och funktion på Lugnet och i Falubygden. Det ni ser på bilen är ett ”moln” av 300 hängande akrylrör. Filmer av vattendrag i Falu kommun kommer att projiceras på molnet. Konstnärerna har räknat ut rörens inbördes placering, så att alla 300 träffas av projiceringsstrålen.

En bild över familjebadet. Närmast i bild är barnbassängen (utan vatten) där man ser två övertäckta konstverk i bassängen. Dels en kårebock samt en liten rutschkana. Till vänster bakom barnbassängen står en hög röd rutschkana som ser ut som Lugnets hoppbacke. Till höger bakom barnbassängen ser man två konstverk, ett vattenhjul och en falukorv. Båda konstverken sitter på stolpar  ganska nära taket..

Inne i familjebadet finns konstnärlig utsmyckning som knyter an till Faluns historia som grundar sig i gruvdriften och vattenkonsterna. Konsten består av ett vattenhjul som driver en stånggång som i sin tur sätter en falukorv i rörelse. Allt beskådat av en ung Kårebock i barnbassängen. Konstnär: Albin Karlsson.

Bilden är tagen underifrån vattenhjulet. Från vattenhjulet går det en stånggång till en falukorv. Falukorven syns i bakgrunden.

Vattenhjul som driver en stånggång som i sin tur sätter en falukorv i rörelse. Konstnär Albin Karlsson.

Bilden är tagen uppifrån den nya vattenrutschkanan och ner mot botten av rutschkanan, vilken är formad som en röd hoppbacke. I bakgrunden syns barnpooler, byggställningar och väggpanelen som går i trä.

Utöver de konstnärliga delarna finns även en vattenrutschkanan, designad som det stora hopptornet, vid i familjebadet.

Sidan uppdaterad 2022-12-20