Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ett konstverk

Konstnärlig gestaltning

Den offentliga konsten, som alla har tillgång till, är en viktig del av vårt demokratiska samhälle. Alla falubor, oavsett vem man är eller hur man lever, ska ha möjlighet att uppleva konst i sin närmiljö.

Enprocentsregeln

Det har länge funnits en tradition att tillämpa enprocentsregeln för konstnärlig utsmyckning i samband med nybyggnationer, och år 2014 antogs enprocentsregeln av Faluns kommunstyrelse. Detta gäller projekt med en budget över fem miljoner kronor. Enprocentsregeln anger att en procent av entreprenadsumman vid ny-, om- och tillbyggnad ska avsättas för konstnärlig gestaltning.

Kunskapsnavet offentlig konst –
första gången steget vidare

Falun är en av de kommuner som har antagits till att få stöd med att utveckla och förbättra hanteringen av projekt under enprocentsregeln, genom Statens konstråds satsning Kunskapsnavet offentlig konst – första gången steget vidare. Arbetet påbörjades under hösten 2018 och kommer att pågå i två år. Målet är att formulera en konstpolicy och ta fram rutiner för arbetet med enprocentsregeln. Förhoppningen är att Falun ska bli en förebild inom offentlig konst.

Du kan läsa med om kunskapsnavet här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2019-09-30