Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två bronsskulpturer, ett rådjur och en hare, står i solskenet utanför Hälsingebackens boende.

Eva Fornåå, "Möt djuren". Offentlig gestaltning skapad 2017 till Hälsingbackens vårdboende i Falun, med hjälp av enprocentsregeln.

Konstnärlig gestaltning

Den offentliga konsten – som alla har tillgång till – är en viktig del av vårt demokratiska samhälle. Alla Falubor, oavsett vem man är eller hur man lever, ska ha möjlighet att uppleva konst i sin närmiljö.

Falu kommuns arbete med offentlig gestaltning

Falu kommun driver ett långsiktigt arbete för hållbar utveckling genom att bidra till de globala målen i Agenda 2030. Konstverksamheten i Falu kommun främjar en hållbar stadsutveckling och minskad ojämlikhet genom att göra konst och konstnärlig gestaltning tillgänglig för alla som rör sig i kommunen.

Sedan 2014 gäller enprocentsregeln för konst vid ny-, till- och ombyggnation. Det innebär att en procent av entreprenadsumman ska gå till konstnärlig gestaltning. De konstuppdrag som genomförs ska förhålla sig till de globala målen vad gäller hållbar energi, konsumtion och produktion.

Falu kommun följer principen om en armlängds avstånd i arbetet med den offentliga konsten, i enlighet med FN:s stadgar om konstnärliga fri- och rättigheter (2013):

Konstnärlig kreativitet är nödvändig för utvecklingen av levande kulturer och fungerande demokratiska samhällen.

Upphandling av offentlig gestaltning i Falu kommun

Falu kommun skapar tillsammans med Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen just nu ett dynamiskt inköpssystem för offentlig gestaltning. Fram till juni 2024 kommer konstnärer löpande att kunna ansöka om att få bli kvalificerade och därmed stå med på en leverantörslista inför kommande avrop.

Varje gestaltningsuppdrag görs sedan som ett avrop i listan. Därefter sker inlämning av till exempel referensuppdrag och eventuella urval till skisstävling som vanligt.

Fördelen med DIS-systemet är att kvalificeringskraven för varje konstnär endast behöver kontrolleras en gång, och de konstnärer som kvalificerat sig får information om och inbjudan till kommande uppdrag. Det är sedan upp till varje konstnär att söka de uppdrag de vill vara med att tävla om.

Alla kommuner som ingår i Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen kommer att kunna välja att ansluta sig till DIS-systemet.

Länk till DIS-systemets annons hittar du här. Länk till annan webbplats.

Kunskapsnavet offentlig konst – första gången steget vidare

Falun var en av de kommuner som antogs till att få stöd med att utveckla och förbättra hanteringen av projekt under enprocentsregeln, genom Statens konstråds satsning Kunskapsnavet offentlig konst – första gången steget vidare.

Arbetet pågick 2018–2020, och Falu kommun har kommit mycket närmare att kunna anta en konstpolicy och få stärkta rutiner för arbetet med enprocentsregeln. Förhoppningen är att Falun ska bli en förebild inom offentlig konst.

Du kan läsa mer om kunskapsnavet här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-10-22