Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-09-12

Får i hage

Avverkning i fårhagen på Lugnet

Under onsdagen den 14 september inleds skogsavverkning i fårhagen på Lugnet. Tänk på att inte gå eller cykla nära träd som fälls eller skogsmaskin i arbete. Detta kan vara förenat med livsfara!

Falu kommun (Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen) avverkar i fårhagarna för att återskapa en mer öppen betesmark, det gynnar både sociala- och biologiska värden. Avverkningen sker i en takt så att vi snabbt kan avbryta om det ser ut att bli för blött i marken med risk för markskador. Vintertid används hagarna för skidspår och är inte tillgängliga för avverkning. Träd som sparas är markerade med röda plastband och färg.

I valet av träd som sparas har vi tagit hänsyn till flera olika faktorer bl.a. behov av föryngring av trädskiktet, skugga för djuren, risk för skador på människor o djur, estetiska värden mm. Flera träd som har högt naturvärde är i dåligt skick och kan inte sparas av säkerhetsskäl. Vi kommer i stället att lämna ett antal rotstockar från dessa träd på lämpliga platser i hagarna.

Sidan uppdaterad 2016-09-12