Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-11-16

Sporthallen Lugnet

Ungdomsidrotten ska få bättre halltider

 I ett tjänstemannaförslag föreslår kultur- och fritidsförvaltningen, att på ett hårdare sätt styra föreningslivets användande av idrottsanläggningarna.

– Det nya antagna Folkhälsoprogrammet slår fast att barn- och ungdomsverksamhet ska prioriteras, vilket bland annat kommer att innebära att aktiva seniorer ska träna på senare och obekvämare tider, säger fritidschef Tomas Jons.

– Vi lämnar nu ett förslag till våra politiker att ta ställning till. Det handlar om att göra verkstad av intentionerna i Folkhälsoprogrammet. Nu blir det upp till politikerna i nämnden att nästa onsdag avgöra om detta är ett bra sätt att arbeta mot de uppsatta folkhälsomålen, fortsätter Jons.

En större översyn gällande avgifter för kommunens idrottsanläggningar pågår med anledning av det nya och politiskt antagna Folkhälsoprogrammet. Översynen kommer att leda till flera större förändringar i hur kommunen stöttar verksamheter, bland annat idrotts- och kulturföreningar.

Förslaget är ett första konkret steg mot ett antal åtgärder för att förtydliga kommunens roll i att skapa jämlika förutsättningar för unga Falubor att få en god hälsa.

Gör justeringar redan nu

Kultur- och fritidsförvaltningen vill nu göra några justeringar som rör lokalfördelningssystemet, så att barn- och ungdomsverksamhet prioriteras redan nu, i avvaktan på den större förändringen.

–Vi vet att många föreningar inte gör den prioriteringen som fallet är i dag. Det är oftast seniorlagen som får de bra tiderna. Ungdomslagen får de tider som blir över. Vi vill inte ha det så och vill därför se en förändring, säger Mats Källberg, som är föreningsutvecklare på förvaltningen.

Förvaltningen föreslår därför att differentiera avgifter för seniorverksamhet. Det ska bli betydligt dyrare för ett seniorlag att träna på de ”bästa tiderna”: Klockan 17.00-20.00.

Avgifterna ska tillämpas så att ålder definieras av den tillhörighet som laget har vid seriespel. Vid individuella idrotter gäller att minst 50 procent av deltagarna ska vara under 21 år för att barn- och ungdomsavgiften ska gälla.

Dessutom föreslår förvaltningen att hallarna görs bokningsbara fram till klockan 23.00 måndag till torsdag.

–Utvecklingen går mot ett 24h-samhälle där önskemålen ökar från både föreningar och Falubor att kunna träna längre på kvällen. Dessa ändrade vanor vill vi svara upp mot, säger Mats Källberg.

Avgifter höjs för seniorlag

Enligt förslaget kommer avgifterna för idrottsanläggningarna att se ut så här från och med den 1 augusti 2017:

Verksamhet med barn och ungdom 0-20 år, innan kl 17.00 : 10 kr/timmen.

Verksamhet med barn och ungdom 0-20 år, efter kl 17.00: 165 kr/timmen.

Verksamhet med seniorer 21 år och uppåt, kl 17.00-20.00: 320 kr/timmen.

Verksamhet med 21 år och uppåt, före kl 17.00 och 20.00-23.00: 165 kr/timmen.

– Det finns säkert många seniorer som kommer att tycka att förändringen är dålig. Men vi gör det här för barn- och ungdomar, och från förvaltningens sida räknar vi med att den föreslagna förändringen också kommer att innebära att den totala beläggningsgraden i våra anläggningar ökar, slutar Tomas Jons.


Sidan uppdaterad 2016-11-16