Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-07-10

Bad i Kålgården rekommenderas inte

Bad i Kålgården rekommenderas inte

Bad i Kålgården är inte förbjudet - men rekommenderas inte.

Den nya bryggan som kommunen anlagt på platsen är inte till för bad, utan har till syfte att erbjuda besökarna i parken möjlighet till en närmare naturupplevelse.

Kålgården är en populär park för bland annat picknick, men tyvärr sker också nedskräpning i intilliggande vatten och dess botten.

- För allas säkerhet avråder vi därför från bad i Kålgården. Vi tar inte heller några vattenprover eller synar av botten, säger Nicklas Karlsson, kommunens trafik- och markchef.

Tidigare provtagningar har visat att vattnet inte är lämpligt för bad. Orsaken kan vara olika anledningar men har inte utretts vidare.

Men troligen har det att göra med det rika fågellivet i vattnet tillsammans med stillastående vatten i Kålgårdsviken.

Synpunkter på bryggan

Falu kommun har också fått in en hel del synpunktet gällande den nya bryggan som anlagts i Kålgårdsparken.

- Bryggan som ligger där i dag är inte till för bad. Den har till syfte att erbjuda besökarna i parken möjlighet till en närmare naturupplevelse, säger Nicklas Karlsson.

Den stege som tidigare fanns på plats är nu borttagen och bryggan har ett räcke runt om. Räcket ger ett komplett fallskydd för besökare och är nu tillgänglig för alla, gammal som ung, utan att risken att ramla i vattnet.

Bad i Kålgården är inte förbjudet - men rekommenderas inte.

En badstege kan uppmuntra till bad och skulle även ge dubbla budskap från kommunen.

Sidan uppdaterad 2017-07-10