Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-08-01

Väg med grönska

Gallring av kulturmark på Lugnet

Kulturmarkerna på Lugnets naturreservat behöver gallras och öppnas upp. Arbetet startar under de närmaste veckorna. Under den tiden får man vara uppmärksam när man vistas på vägar, spår och leder på Lugnetområdet då arbete pågår.

Det tidigare hävdade och brukade kulturlandskapet har växt igen. Falu kommun påbörjade en restaurering av området runt Dalastugan och upp mot hoppbackarna förra året. Där har vi nu inhägnat två stora hagar som betas av får för att hållas öppna.

Under de närmaste veckorna fortsätter vi arbetet med områden ner mot skidstadion och upp mot Sjulsarvet. Anledningen till att arbetet utförs den här årstiden är att risken för regn är mindre än längre fram på hösten. Att utföra arbetet vintertid skulle vara allra bäst, men då är området inte tillgängligt för skogsskötsel.

  • Under tiden arbetet pågår måste du vara uppmärksam när du vistas på vägar, spår och leder där arbete pågår. Respektera skyltning och hänvisning.
  • Gå inte nära pågående arbete med fällning av träd och transport av virke.
  • Cykellederna påverkas inte av det planerade arbetet under den närmaste tiden.

Information om pågående arbete uppdateras vid behov.

Sidan uppdaterad 2017-08-08