Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2017-10-17

Vika hinderbana

Full fart i Vika – tack vare utvecklingspengar

Aktivitetsfältet i Vika har blivit till en populär samlingsplats i byn. Det är här folket träffas för att köra ett pass i den tuffa hinderbanan, med utmaningar bestående av såväl balansövningar som rena styrkeetapper, eller ta en runda på den nya discgolfbanan.

 - I Vika ser vi till att få saker gjorda. Det finns ett stort engagemang för att utveckla bygden och det är aldrig några problem med att få folk att ställa upp på våra aktivitetskvällar, säger Michael Koij, styrelsemedlem i Vika intresseförening.

Vika är som by inne i en positiv trend. Byn växer hela tiden och många barnfamiljer har fått upp ögonen för den natursköna byn med närheten till Vikasjön och ett rikt friluftsliv.

- Det känns väldigt positivt med den stora inflyttning vi har. Vika vill hela tiden framåt och tillsammans ser vi hela tiden till att det händer saker. Jag tror att även det attraherar många att flytta hit, säger Mikael Koij.

Han visar oss runt på den gamla fotbollsplanen som de senaste åren förvandlats till ett stort aktivitetsfält.

Som vanligt är det mycket folk på plats.

Det är här man träffas. För att aktivera sig – eller bara snacka en stund.

Utvecklingspengar kom till användning

Med hjälp av kommundelsutvecklingspengar från kommunen har en hinderbana, boulebana, skateboardramp och en discgolfbana kunnat skapas på platsen.

- Men vi har gjort betydligt mer än så för de pengarna vi har fått. Utväxlingen har varit fantastisk – och allt har vi gjort tillsammans. Utan den fina sammanhållning som finns här i Vika hade nog inte mycket av sakerna kunnat göras, säger Michael Koij.

År 2011 – 2017 har 13 projekt i alla kommundelar beviljats kommundelsutvecklingsmedel. År 2018 satsar Falu kommun en miljon kronor på det hela.

Sedan starten har Vika intresseförening vid tre tillfällen presenterat sammanhållande projekt som beviljats kommundelsutvecklingsmedel.

Skapandet av aktivitetsfältet och en gemensam hemsida för alla organisationer och föreningar i Vikabygden blev de första satsningarna.

- Vi skapade till att börja med projektet ”Vika i dina händer.” Vi fick loss 500 000 kronor och pengarna skapade en positiv anda i byn, en tror på det vi gjorde och ville göra. Tillsammans kan vi vara med och utveckla Vika och den andan lever fortfarande vidare, säger Michael Koij.

Isbanor lockar folk utifrån

Mycket kraft och resurser har också lagts att under vintern skapa bra isbanor på Vikasjön.

Ett arbete som gått så bra att även isentusiaster från Holland fått upp ögonen för banorna.

- Det är över huvud taget mycket folk utifrån som söker sig till Vika vintertid. De senaste åren har vi kunnat erbjuda fler isdagar på Vikasjön än vad fallet varit på Runn. Vi har också lagt ner mycket tid på skötseln av banorna där våra nya ishyvlar spelat en viktig roll. Effekterna av det är att allt fler fått upp ögonen för vad vi kan erbjuda, säger Michael Koij.

Vika hinderbana

Hur viktigt har det varit att få de här ekonomiska medlen av kommunen?

- Oerhört viktigt. Utan kommunens pengar hade vi inte nått långt. Vi har hela tiden haft en bra dialog med kommunen kring våra idéer. Här i Vika har sedan alla ställt upp och arbetat för de mål vi tillsammans har satt upp, och Vika IF har varit en viktig part i det arbetet, säger Michael Koij.

Nu är det snart dags för Vika intresseförening att ännu en gång söka kommundelsutvecklingspengar hos Falu kommun.

Men innan man kommer in med sin nya projektbeskrivning är det många som ska få chansen att komma till tals.

- Från intresseföreningens sida för vi hela tiden en dialog med föreningar och organisationer i Vikabygden. Tillsammans är vi en sammahållen kraft för Vika och det behövs, säger Michael Koij.

Driver även andra frågor

På sidan om arbetet med att få ta del av kommundelsmedlen driver intresseföreningen även på i andra stora frågor.

Sedan i våras finns det ingen möjlighet att tanka bensin i byn. Tankstationen erbjuder ”bara” diesel, efter att nya regler och föreskrifter kommit kring hanteringen av bensin.

- Vi måste få tillbaka möjligheten att tanka bensin i byn. Det blir ett viktigt projekt att driva framöver, säger Michael Koij.

Vikaborna är inte heller nöjda med situationen i sin skola.

Den är trångbodd och gymnastikhallen är alldeles för liten, för att kunna driva idrott enligt dagens ställda krav.

- Under ett par år har vi jobbat hårt med att få till en större idrottshall här i byn. Något som även skulle vara till gagn för föreningslivet i Vika. Till att börja med var dialogen bra med kommunen även i det här ärendet, men sedan blev det locket på. Något gehör för arbetet vi lagt ner och idéer vi presenterat har vi inte fått, säger Michael Koij och fortsätter.

- För att skapa en större idrottshall föreslog vi en temporär tältlösning. Det skulle ha gjort att ytorna i den gamla gymnastikhallen skulle ha kunnat användas för att skapa en större matsal och fler lektionssalar. Nu blev lösningen en barack. Någon dialog om den saken fördes aldrig med oss och vi får fortsätta dras med en liten gymnastikhall. Våra ungdomar får i stället slåss om dåliga halltider inne i Falun.

Men ger upp gör inte Vikaborna.

Kampen om en ny idrottshall går vidare liksom idéskapandet kring hur Vika ska fortsätta utvecklas.

- Viljan är stor, sammanhållningen likaså. Nu kör vi på, slutar Michael Koij.

FAKTA/Så här har pengarna satsats i Vika

Det här är saker som Vikaborna gjort för de kommundelsutvecklingspengar man fått av Falu kommun vid tre tillfällen:

 • Upprustning av badplatsen vid Spegels och inköp av nya badbryggor.
 • Skapat en ny hemsida – och senare utvecklat denna - för att få bättre sammanhållning mellan alla organisationer och föreningar i byn. Vika intresseförening är paraplyorganisation och sammanhållande länk för det hela.
 • Satt upp en webbkamera vid Vikasjön för att under vintern kunna visa aktuellt isläge.
 • Renoverat hockeyplan och elljusspåret i byn.
 • Köpt traktor för att kunna fixa till isbanor och annat.
 • Byggt hinderbana, boulebana och skateboardramp på gamla fotbollsplanen som förvandlats till ett aktivitetsfält.
 • Köpt in två fyrhjulingar.
 • Hjälpt Vika båtklubb med att göra en ny gästbrygga och sätta upp anslagstavla vid båthamnen.
 • Samlingslokalen Templet har fått ny isolering och rustats upp.
 • Turistplatser har anlagts vid båthamnen.
 • Köpt in skoter och sladdutrustning.
 • Byggt en 18-håls discgolfbana.
 • Köpt in kanoter som kan lånas ut till boende i bygden eller till ungdomsaktiviteter.
 • Köpt in nya plogblad för att skapa bra isbanor på sjön.

 

Sidan uppdaterad 2017-10-17