Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Trivselsatsningar görs i Lugnetreservatet

Området kring Sjulsarvsstugan ska förbättras och göras mera tillgängligt. Insatsen är en del av den stora översyn som görs av hela Lugnetreservatet kring grill- och sittplatser, förbättrad skyltning och upprustning av samlingsplatser.

-Vissa av grillplatserna har hängt med i väldigt många år utan att något har gjorts. På vissa ställen har de varit helt förfallna, på andra ställen har de sett väldigt nedgångna ut. Förra året gjorde vi en inventering av alla grillplatser och slogbodar där bristerna uppdagades. Vi har också fått mycket hjälp från allmänheten som kommit med tips om förbättringar, säger Clas Murmester, kommunens mark- och reservatförvaltare och fortsätter.

- Nu gör vi ett förbättringsarbete, som vi tror och räknar med ska mottas positivt av alla våra besökare. Vi kommer också att sätta upp nya skyltar, som kommer att göra det lättare för alla att hitta rätt i Lugnetreservatet, säger Clas Murmester, kommunens mark- och reservatförvaltare.

Stugan används flitigt

Sjulsarvsstugan är en av de samlingsplatser som används flitigast i reservatet.

Här har ett större arbete startat med att förbättra miljön vid stugan.

Det blir en grusad yta med nya möbler och grillar, parkering för cyklar och skidor, ny informationstavla, vedplats och en solbänk med utsikt.

- Vi har ett högt besökstryck vid Sjulsarvsstugan och väljer att göra en större insats där. Kostnaderna ryms inom reservatets budget. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gör det hela i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen, säger Clas Murmester och fortsätter:

- Övriga insatser i reservatet kring iordningställandet av grillplatser görs av vår entreprenör Svensk markservice. Vi använder oss även av kommunens egna huggare från Hälla, för att förbättra vyerna vid till exempel den högsta punkten, där vi gör en helt ny utsiktspunkt.

Övriga reservat ska ses över

När arbetet med att se över grillplatser och skyltning i Lugnetreservatet är klart, kommer ett liknande arbete att göras i kommunens övriga reservat de kommande åren.

-Vi vet att det finns behov av insatser även i de andra reservaten, säger Clas Murmester.

Sidan uppdaterad 2018-09-21