Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Folk som går ner i Falu gruva

Världsarvet Falun och Falu gruva är med i nytt framtidsprojekt.

Världsarvet Falun med i nytt projekt

Världsarvet Falun och Kopparbergslagen har blivit utvald som pilot i ett nytt projekt, som ska lyfta och utveckla världsarv som hållbara besöksmål. Visit Dalarna har fått i uppdrag att driva projektet och har rekryterat Ulrika Nisser, expert inom hållbar destinations- och produktutveckling, som projektledare.

Projektet ”Stärka världsarv” syftar till att ta fram ett verktyg som är användbart för svenska kulturarvsbesöksmål och framför allt för att utveckla hållbara världsarv.

FN-organet Unesco har idag en tiostegsmetod för att utveckla världsarv som hållbara besöksmål, men modellen är svåranvänd och behöver anpassas för att bli lättare för världsarven att arbeta med.

För att göra detta har Riksantikvarieämbetet och Tillväxtverket beviljat medel till Region Dalarna, som i sin tur gett Visit Dalarna uppdraget att genomföra projektet – med världsarvet Falun och Kopparbergslagen som pilot.

– Det är ett otroligt fint erkännande att Falun blivit utvald som pilot för projektet och ett kvitto på att vi i Dalarna ligger i framkant i arbetet med hållbarhet inom besöksnäringen. Genom projektet har vi även möjlighet att utveckla, stärka och skapa flera aktörer runt världsarvet. På så sätt kan vi skapa fler och bättre besöksupplevelser. I förlängningen främjar det entreprenörskap i såväl Faluns som hela Dalarnas och Sveriges besöksnäring, säger Lotta Magnusson, chef för strategisk utveckling på Visit Dalarna.

Ser många vinster med projektet

Christina Staberg, samordnare för Världsarvet Falun och anställd av Falu kommun, kommer att arbeta nära projektledningen och ser fram emot att lära sig mer om hur Unescos tiostegsmetod fungerar och ser många vinster med projektet.

-I hela världen finns drygt 1000 världsarv, varav Falun är ett. Det som är symptomatiskt för samtliga världsarv är att den röda tråden i allt arbete bottnar i hållbar utveckling. Grunden i en världsarvsutnämning är att platsen är så viktig att den ska bevaras för all framtid. Därför finns det många synergieffekter att arbeta parallellt med världsarv och hållbar besöksmålsutveckling. Projektet för oss också närmare arbetet med hållbar utveckling inom ramen för Agenda 2030, säger Christina Staberg.

Projektet består av två delar.

Dels handlar det om att förenkla och utveckla Unescos modell, dels att genomföra och testa modellen i praktiken. Där är världsarvet Falun och Kopparbergslagen utvald som pilot.

Har haft regeringsuppdrag

Ulrika Nisser har en bakgrund som projektledare för regeringsuppdrag inom hållbar destination- och produktutveckling vid myndigheten Tillväxtverket. Från och med maj månad delar hon sin tid mellan den nya världsarvssatsningen i Falun och pågående uppdrag på Tillväxtverket som hon avslutar vid årsskiftet.

– Ambitionen för Visit Dalarna är att skapa en breddad samverkan som utgår från världsarvets unika värden. Både för att utveckla befintliga och nya besöksupplevelser men också för att stärka attraktiviteten för besökare, boende och de som verkar i och kring Falun. Det ska bli spännande att se om arbetet med att utveckla Unescos verktyg för hållbar besöksmålsutveckling kan bidra till en stärkt destinationsutveckling i Falun med världsarvet som inspiration och möjlig motor, säger Ulrika Nisser, tillträdande projektledare vid Visit Dalarna.

Här kan du läsa mer om Världsarvet Falun

Sidan uppdaterad 2019-04-30