Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Myran

Myrans vattenspegel drar till sig massor av fåglar.

Du har väl inte missat att ta en promenad på natur- och strövområdet Myran?

Ni har väl inte missat att ta en promenad på Myran? Det gamla övningsfältet har de senaste åren förvandlats till ett natur- och strövområde.

– Det har varit en lång resa, men nu känns det bra. Vi har skapat ett fint område, och i stora drag har det blivit som vi tänkte oss från början. Allting är inte klart, utan det finns fortfarande saker kvar att färdigställa, säger kommunbiologerna Thomas Jågas och Pär Karlsson.

Dalregementet i Falun lades ner år 2000 och redan inför nedläggningen anmälde kommunen en önskan till Fortifikationsverket om att få förvärva stora delar av Myranområdet. Men det var först 2015 som affären mellan parterna slutfördes.

Meningen är att det nya natur- och strövområdet ska bli till ett uppskattat besöksmål. Våtmarksdelen består av en större vattenspegel och mindre bäckar, där Hälladiket gjorts om till Hällabäcken under vintern.

Fart på fågellivet

Större delen av arbetet med våtmarken klar under 2018. Något som inneburit att fågellivet på Myran tagit rejäl fart.

– Fågelskådare gillar verkligen det vi har skapat. Vi har sett att mindre strandpipare, tofsvipor, knipor, gräsänder och beckasiner häckar här. Under våren var det också många arter som tog en paus på Myran inför den fortsatta flygningen, säger Thomas Jågas.

I framställandet av det nya natur- och strövområdet har också uppgiften att förbättra dagvattenhanteringen, en förutsättning för den fortsatta utvecklingen av Lugnet- och Myranområdet, ingått.

Våtmarkerna kommer att fungera som buffertar för att undvika översvämningar nedströms i vattensystemet, och ger också en rening av det utökade dagvattnet.

Topografin har ändrats

På Myran har också naturområden återställts, bland annat genom att gamla skjutbansområden fyllts igen. Topografin har också delvis ändrats för att skapa bra överblickande rastplatser över de betesmarker som också kommer att finnas på området, där kor kommer att gå och beta.

Korna kommer att finnas på plats inom några veckor. Först kommer de att beta av skjutbanan och sedan våtmarken.

Vid våtmarken kommer korna att finnas på plats vid månadsskiftet juli-augusti.

– Även om allt inte är klart, går det redan nu bra att ta sig fram på stigar och vägar inom Myranområdet. Vi har redan hunnit se att intresset för Myran som natur- och strövområde är stort, att många söker sig hit för att njuta och bara vara. Målet är att göra stigarna tillgängliga för så många som möjligt utifrån vad marklutningen tillåter, säger Pär Karlsson.

Här kan du läsa mer om Faluns naturområden och naturreservat

Sidan uppdaterad 2019-07-11