Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Klas Sjörén och Andreas Lenner

Klas Sjörén och Andreas Lenner arbetar som kreativa coacher på Studio.

På Studio får ungdomar stöd av coacher

Falu kommun vill utveckla hela ungdomsverksamheten till att bli en mer tillgänglig och delaktig verksamhet för de unga. Studio, för alla mellan 13-25 år, har arbetat på det viset i några år med gott resultat.

– Till oss kommer man med sina idéer. Vi ger stöd och vägledning till ungdomar och hjälper dem att förverkliga idéerna, agerar på snabba beslut, säger Klas Sjörén, kreativ coach.

Under årens lopp har ungdomars behov av fritidsverksamhet förändrats. För att möta dessa behov anställdes för fyra år sedan tre kreativa coacher, och en tid senare öppnade Studio.

Coacherna stöttar unga i att fixa allt från workshops, konserter och events till möten och utbildningar. Lokalen Studio har inga öppettider utan är öppen när ungdomar planerar eller genomför aktiviteter.

– Vi har en flexibel arbetstid som gör att vi kan möta ungdomarna när de vill. Deras vilja styr vår tid, säger Andreas Lenner, kreativ coach.

I nuläget är det 2,5 tjänster som finns att tillgå för den verksamhet Studio bedriver.

Ungdomar kan få personlig coachning

Ungdomarna kan få personlig coachning eller hjälp att hitta lokaler, kontakter, få ekonomiskt stöd eller söka bidrag.

– I vårt ledarskap utgår vi från ungas perspektiv och vilja. Vi skapar projekt gemensamt med unga – istället för åt dem. Det har slagit väl ut. Sedan starten har vi stöttat cirka 80 större projekt som lockat närmare 5 000 unga besökare. Det säger något om framgången med Studio, säger Klas Sjörén.

– På Studio får ungdomarna bestämma själva, vilket ger en större nöjdhet. Ansvar lämnas över till ungdomarna. Det känns som rätt väg att gå, säger Andreas Lenner.

Stort intresse från starten

Intresset hos ungdomarna för att besöka Studio har varit stort sedan starten.

– Vi träffar många unga som har idéer. Att få arbeta med ungdomars engagemang och driv är något extra. Ibland kräver en idé en hel del inblandning från vår sida, andra gånger räcker det bara att vi finns med som stöd. Men viktigast är att vi hos ungdomarna skapar en känsla av att allt är möjligt, att alla idéer är välkomna, säger Klas Sjörén.

De viktigaste delarna i arbetssättet är att möta varje person individuellt utifrån personens förutsättningar och behov, att släppa kontrollen och låta ungdomar testa sina idéer och utvecklas utan att styra innehållet, och processen är alltid viktigare än resultatet.

– Studio är en mötesplats, men verksamheten flexibel, slutar Klas Sjörén.

Studio har sin huvudhemvist i Kulturhuset tio14.

Här kan du läsa mer om Studio

Sidan uppdaterad 2020-02-20