Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

En man med hinken i sin hand springer före en skock med får.

Falu naturskola finns på Dikarbacken, som ska bli kommunens första kulturreservat.

Dikarbacken ska bli ett kulturreservat

Just nu pågår arbetet med att bilda kommunens första kulturreservat – Dikarbacken. Syftet med kulturreservatet är att säkerställa och skydda områdets natur- och kulturhistoriska värden på lång sikt.

– Kultur- och fritidsnämnden är positiva till förslaget att restaurera området, så att det visar hur människor påverkat landskapet ända sedan senmedeltiden, säger nämndordförande Svante Parsjö Tegnér (L).

Det var redan 2012 som kultur- och fritidsnämnden fick ett uppdrag att utreda och föreslå ett kommunalt kulturreservat på Dikarbacken.

Dikarbacken ligger inom ett område som är utpekat riksintresse för kulturmiljö, och området ingår också i Världsarvet Falun.

Naturskolan finns på Dikarbacken

I dag har Falu naturskola sin verksamhet på Dikarbacken och området är välbesökt. Att bilda och utveckla kulturreservat Dikarbacken stärker både riksintresset och världsarvet och skulle vara gynnsamt för friluftslivet.

Dikarbacken ligger bara ett stenkast från Falu gruva och består av två gamla gårdslägen i ett småskaligt och välbevarat odlingslandskap.

Lämningar som husgrunder. Körvägar, åkrar, hägnader, stenrösen, gropar och vattendammar är exempel på hur människors hårda arbete formade det svårbrukade landskapet runt Falun i förindustriell tid.

Kulturreservatets olika delar ska tillgängliggöras med stigar, rastplatser, informationsskyltar och ett besökscentrum.

Det slutliga beslutet om kulturreservatets bildande tas av kommunfullmäktige.

Sidan uppdaterad 2020-03-26