Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

LarsOlof Winge iförd röd kepa och gul väst står i den gallrade skogen

LarsOlov Winge från Skogssällskapet i den nygallrade skogen. Foto: Falu gruva.

Gallring skapar nya vyer över världsarvet

Nu gallras det i skogen på ovansidan av dagbrottet Stora Stöten. Något som skapar nya vyer över Världsarvet Falun.

Trevliga promenadstråk, nya vyer över Världsarvet Falun och en välvårdad skog.

Det är målet med gallringen som har pågått på ovansidan av dagbrottet Stora
Stöten sedan slutet av augusti.

– Vi glesar ut den talldominerade skogen försiktigt och gynnar de bästa träden - en
tall kan bli flera hundra år gammal, den här skogen är runt 150 år. Målet är att skapa en mer öppen och tillgänglig skog för framtiden med friska och stabila träd, säger LarsOlov Winge från Skogssällskapet, som arbetar på uppdrag av Falu Gruva.

Tar hand om kulturmiljön

Gallringen är en del av arbetet med att ta hand om den unika kulturmiljön runt
gruvan – skyddad som fornlämning, byggnadsminne och i egenskap av världsarv.

– Vi vill skapa siktlinjer, säkerställa trevliga och trygga promenadstråk samt vårda
skogen på ett långsiktigt och sunt sätt, säger Anna Björkman, verksamhetschef vid Falu gruva.

Området hänger ihop med Vattnets väg, det system av dammar, kanaler och
andra vattendrag som en gång var en förutsättning för vattenkraften vid gruvan,
och idag upplevs bäst längs uppskattade vandringsleder

Sidan uppdaterad 2021-09-14