Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Fyra pojkar badar i vattnet

Intresset för att bada i det nya badhuset på Lugnet är rekordstort!

Nya badhuset lockar fler än väntat

Det nya badhuset på Lugnet har hittills lockat 19 600 besökare, vilket är betydligt fler än förväntat. Många besökare har också haft problem med att förstå de nya rutinerna som gäller i omklädningsrummet.

Badhuset på Lugnet har nu varit i drift i drygt sex veckor, och det har blivit dags att göra en första summering.

Totalt har badhuset under den första månaden haft 19 600 besökare.

– Det är mer än vad vi vågat hoppats på och planerat för. Fram för allt är det familjebadet som lockar, vilket fått fler vuxna att bada med sina barn. Något som våra politiker hade hoppats på i och med satsningen på det nya badhuset, säger Tomas Jons, kommunens fritidschef.

Gör man en jämförelse med hur många som badade i den gamla simhallen innan pandemin, så ligger ökningen av besökare på hela 25 procent.

– Vi har redan under första månaden nått upp till de intäkter vi budgeterat för vilket gör att vi nu känner oss trygga inför framtiden. Vårt café är också populärt och försäljningen ligger betydligt över budgeten. Målbilden med nya badet är att locka till 180 000 badbesök per år och första månaden visar på ett högre intresse än så, säger Tomas Jons.

Kritik mot nyordningen i omklädningsrummet

Det nya badhuset ska vara en plats dit alla Falubor ska känna sig välkomna. En viktig del i detta är att det ska vara möjligt för alla att byta om och duscha i avskildhet.

Nyordningen med att först byta om i en omklädningshytt, sedan låsa in sina saker i ett skåp, för att sedan gå och duscha har väckt reaktioner. Många besökare har varit kritiska till förändringen.

– Förutom i duschen och i badhytten är det obligatoriskt att ha kläder eller badkläder på kroppen. Detta är nya rutiner för många, som tidigare varit vana att byta om i traditionella könsbundna omklädningsrum. Vi är medvetna om att detta är ovant och att det väcker reaktioner hos vissa. Vi arbetar aktivt med information och märker redan nu efter de första veckorna att fler och fler lär sig de nya rutinerna och uppskattar tänket bakom utformningen av omklädningsrummen, säger Tomas Jons.

Viktigt att hålla sig ren

Det nya badhuset är byggt för att det ska vara tryggt och säkert att bada och i detta spelar luft och vattenkvaliteten stor roll. Reningsanläggningen är anpassad för att hela tiden använda så lite desinfektionsmedel (klor) som möjligt och ventilationen är byggd för att omsätta luften optimalt.

– Vi vill inte att det kommer ner smuts i bassängen, från till exempel badande som inte tvättat sig tillräckligt. Ser alla besökare till att tvätta sig rena innan bad, enligt de instruktioner som finns, räcker det att tillsätta lite klor i vattnet, och vi kan därmed hålla en hälsosam miljö inne i badet, säger Tomas Jons

Högre temperatur både i vattnet och i luften

Det ska vara en skön upplevelse att bada. Det nya badhuset har därför en betydligt högre temperatur i vattnet i de olika bassängerna och luften är avsevärt varmare än i gamla simhallen.

Värme gör att bakterier växer till och blir fler och därför är renligheten än viktigare nu än tidigare. Första dagen när badhuset var fullt med besökare så blev det för smutsigt på golv och attraktioner, vilket gjorde att det blev det en tillväxt av bakterier som medförde att några besökare fick problem med inflammerad hud under fötterna, så kallade badhusfötter.

– Vi har efter detta förändrat våra städrutiner på ytor som nyttjas av många besökare, säger Tomas Jons.

Plats för medhavd mat undersöks

Vad jobbar ni annars med just nu?

– Vi ser över möjligheten att kunna erbjuda en plats inne i badhuset för att kunna äta sådant som besökaren har med sig själv. Vi jobbar med att justera öppettider och tillgång till bassänger och bastuavdelningen mot den efterfrågan som vi ser. Vi ser över utbud och öppethållande i caféet, och vi förbereder oss för öppning av den nya relaxavdelningen och uppstart av att kunna erbjuda behandlingar av olika slag, slutar Tomas Jons.

Sidan uppdaterad 2023-02-09