Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2015-09-08

Familj som hejar på skidåkare.

Skid-VM 2015 – bättre ekonomiskt resultat än väntat

Igår, måndag, hölls det sista styrelsemötet för Skid-VM i Falun2015 AB och VM-projektet är därmed avslutat. På mötet redovisades bland annat det slutgiltiga ekonomiska resultatet på 47 miljoner kronor före dispositioner och skatter meddelas i ett pressmeddelande.

– Jag är väldigt stolt och glad över att sätta punkt för VM-projektet genom att presentera en vinst som överträffar alla förväntningar, säger Sven von Holst vd för Falun2015.

I maj redovisades ett preliminärt resultat på 42 miljoner kronor för VM-projektet. Det var ett resultat som överträffade både budget och förväntningar med råge. Efter att de sista ekonomiska frågorna nu har hanterats, står det emellertid klart att resultatet förbättrades ytterligare och landar på 47 miljoner kronor.
– Ett preliminärt resultat är alltid osäkert. Vi behövde mer tid på oss för att få fram det verkliga resultatet. I våras hade vi till exempel ännu inte fått in alla biljettintäkter. Det visade sig att de var högre än vad vi trodde då. Dessutom blev kostnaderna för avetableringen lägre än beräknat, berättar Sven von Holst.

VM avslutas

Förutom stark biljettförsäljning och sparade kostnader har näringslivet visat stort intresse för skid-VM. Sponsorintäkterna blev högre än budgeterat och i detta utgjorde affärsnätverket Beyond Skiing en viktig del. I och med det sista styrelsemötet, som hölls igår måndag, är VM-projektet avslutat. Slutrapporten ”Final Report”, som bland annat ska skickas till det Internationella Skidförbundet och deltagande lag, är färdig och det enda som nu återstår av Falun2015:s alla åtaganden är en presentation på FIS-kongressen våren 2016.
– Jag vill passa på att tacka våra partners för det viktiga stöd de bidragit med både vad gäller finansiering, men också i form av produkter, tjänster och berikande av evenemanget genom upplevelsebaserad närvaro. Dessutom vill jag tacka det svenska längdlandslaget, vars fina framgångar lockade publiken till Falun, samt sist, men inte minst, alla våra fantastiska volontärer. Utan dem hade detta inte varit möjligt, avslutar Sven von Holst.

Sidan uppdaterad 2016-02-25