Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2015-10-26

Konstnärer sökes!

Falu kommun söker konstnärer

Har du konstnärlig utbildning eller flera års yrkeserfarenhet inom området? Ta chansen att utforma den konstnärliga designen på kommuns nya vård- och omsorgsboende i Hälsinggården!

Den konstnärliga utsmyckningen sker inom Falu kommuns bestämmelser för ny- om- och tillbyggnad där en procent ska avsättas för konstnärlig gestaltning.
– Den offentliga konsten, som alla har tillgång till, är en viktig del av vårt demokratiska samhälle. Alla Falubor, oavsett vem man är eller hur man lever, ska ha möjlighet att uppleva konst i sin närmiljö. Därför känns det extra roligt att få vara med att bidra till upplevelser i en miljö där både boende och personal kommer vistas alla timmar på dygnet, säger Sara M Hedström, allmänkulturchef på Falu kommun.

Vid vård- och omsorgsboendet i Hälsinggården är den konstnärliga gestaltningens placeringar två platser i utomhusmiljö där ett gångstråk sammanlänkar de båda platserna. Ena placeringen är i anslutning till några sittplatser, den andra placeringen avser ett träplank. Den konstnärliga gestaltningen utformas för att kunna upplevas året runt.

Nu utlyses första steget av två i valet av konstnär. Fram till 20 november kan konstnärer och yrkesverksamma formgivare anmäla sitt intresse. Utifrån intresseanmälningarna kommer en konstkommitté bestående av politiker och tjänstemän från Falu kommun att välja ut två till fyra konstnärer som arvoderas för att utföra skissuppdrag. När skisserna är klara väljer kommittén vilket förslag man vill gå vidare med.


Kontaktpersoner på kultur- och fritidsförvaltningen:
Cecilia Larsson, projektledare: 023-862 32
Sara M Hedström, allmänkulturchef: 023-879 73
Anna Larstedt, enhetschef, omvårdnadsförvaltningen023-860 25

 

Sidan uppdaterad 2016-09-06