Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2015-11-19

Mikrofon med suddiga personer i bakgrunden.

Faluns kulturpristagare utsedda

Falu kommuns kulturutmärkelser 2015 går till Clas Yngström, Popkollo Falun och Hanna Turi. Beslutet är fattat av kultur- och fritidsnämnden som i år valt att lyfta fram Faluns rika musikliv. Utmärkelserna delas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde 15 december kl. 13.15.

Falun kommuns kulturpris 2015

Falu kommuns kulturpris 2015 tilldelas Clas Yngström som
genom sitt musicerande satt såväl bluesen som Dalarna och Falun på kartan. Hans talang, entreprenörskap och idérikedom har gett bluesen i Sverige en ny
dimension och sedan 2012 finns Clas Yngström tillsammans med andra
bluesgiganter representerad i The Blues Hall of Fame.

Pristagaren får ta emot blommor, diplom och en check på 20 000 kr.

Falu kommuns barn- och ungdomskulturpris 2015

Falu kommuns barn- och ungdomskulturpris 2015 tilldelas föreningen Popkollo Falun för sitt arbete med att hjälpa unga tjejer in i musiklivet och ge dem förutsättningar att kunna, våga och vilja ta plats i samhället. Popkollo Falun har sedan 2013 fått unga tjejer från inte bara Falun, utan även resterande Dalarna och Sverige, att börja spela och fullfölja sitt musikintresse samtidigt som de belyser frågeställningar kring normer och värderingar.

Pristagaren får ta emot blommor, diplom och en check på 10 000 kr.

Falu kommuns kulturstipendium 2015

Falu kommuns kulturstipendium 2015 tilldelas Hanna Turi som med sitt innovativa skapande bjuder in publiken till möten mellan musik, drama och konst. Hanna är genreöverskridande och låter nyfikenheten vara en ledstjärna i sitt musikskapande.

Stipendiaten får ta emot blommor, diplom och en check på 10 000 kr.

Kriterier för kulturpriserna

Kulturpris ges för förtjänstfulla insatser inom kulturområdet

Barn- och ungdomskulturpris ges för verksamheter och insatser utöver det vanliga
inom området. Bedömningen av verksamheterna/insatserna görs utifrån ett
barn- och ungdomsperspektiv.

Kulturstipeniet ges för att lyfta fram ung kultur. Stipendiet ges till unga, i första hand mellan 16 och 30 år.

Kontakt

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Jonas Lennerthson, tfn 023-822 51

Kulturpristagare Clas Yngström, tfn 023-313 13

Barn- och ungdomskulturpristagare Popkollo Falun, ordförande Amanda Jonsson, tfn 070-612 83 79

Kulturstipendiat Hanna Turi, tfn 076-231 90 20

Sidan uppdaterad 2016-09-22