Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-04-08

Kvinna läser i en bok. I bakgrunden syns bokhyllor.

Fortsatt dialog om nedläggningar

Kultur- och fritidsnämnden behöver spara pengar och har beslutat att minska antalet fritidsgårdar och biblioteksfilialer.

Beslutet har väckt många frågor – här svarar nämndordförande Jonas Lennerthson (S) på några av dem.

Varför lägger ni ner fritidsgårdar och bibliotek?

Dels handlar det om besparingar, dels om att vi behöver anpassa vår verksamhet till nya förutsättningar. Flera fritidsgårdar och biblioteksfilialer har få besökare. Då behöver vi tänka om och tänka nytt så att vi får ut mesta möjliga nytta av våra resurser. Som det ser ut nu kommer vi inte att kunna upprätthålla den servicenivå vi har idag framöver och väljer att titta på ett övergripande omtag i verksamheten för att kunna säkra en service på många platser över tid.

Vad händer nu?

Vi får många frågor om planerna framåt och det förs många samtal. Jag och ett antal tjänstemän är bland annat inbjudna till ett antal intresseföreningar. Vi har redan varit i Sundborn och ska till Sågmyra och Grycksbo nästa vecka. Jag räknar med att vi under april ska kunna besöka alla kommundelar som berörs. Vi kommer gärna på fler möten för att diskutera hur vi kan jobba för att säkra verksamheten.

Finns det nya fakta som gör att beslutet kan komma att ändras eller rivas upp?

Svår fråga att svara enkelt på. Vi ser att de ekonomiska ramar vi har för biblioteksverksamhet inte räcker för att upprätthålla dagens servicenivå och att vi har ett sparbeting om ungefär en miljon för vardera verksamhetsområde vi har i nämndens ansvar. Det finns kanske andra sätt att minska kostnaderna och absolut andra sätt att prioritera som man kan, och ska, diskutera. Klart är i alla fall att man måste skilja på besöksantal för biblioteksfilialer och skolbibliotek, annars blir uppgifterna missvisande.

Om jag har synpunkter och idéer kring fritidsgårdar och bibliotek, vart kan jag vända mig?

Håll koll på mötesdatum i de de olika kommundelarna (brukar finnas på lokala anslagstavlor) och kom dit för att träffa oss. Du är alltid välkommen att höra av dig till mig via e-post eller telefon 023-822 51.

När kommer slutligt beslut?

I juni då fullmäktige fattar beslut om budgeten för Falu kommun.

Sidan uppdaterad 2016-04-11