Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Man bakifrån sitter vid datorskärm

Allt har ett pris!

- fallgropar du helst bör undvika vid e-handel

Näthandeln har ökat kraftigt de senaste två åren tack vare stort utbud, snabba prisjämförelser och koll på andras omdömen. Det går fort att shoppa loss, men allt har ett pris! (Frågor och svar om e-handeln längst ner på sidan).

Lyssan gärna på inslag i P4 Dalarna med Therese Andrén Falu kommuns konsumentjuridisk rådgivare kring fallgropar med e-handel. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Otroligt låga priser, men frågan är bara vem som ska betala?

Du själv? Genom farliga och felaktiga varor, onödiga returer och strul med reservdelar och service, etc. Men på sikt får alla betala i forma av katastrofer, kraftiga väderomslag, resursbrist, etc.
Någon annan? Barnarbetare, anställda och boende nära fabriken på grund av utsläpp till luft och vatten och dålig arbetsmiljö och farliga arbetsvillkor.
Naturen? På grund av miljö- och klimatutsläpp samt exploatering av djur och fina livsmiljöer.

Det bästa är att fråga sig själv: Behöver jag verkligen köpa? Finns det kreativa lösningar? Kan jag låna, hyra, uppgradera, laga eller låta någon göra jobbet?

Men om du ändå behöver handla så finns det för- och nackdelar att handla på Internet. Här har vi samlat aspekter och konsekvenser av näthandeln som är värda att beakta. Flera av våra lokala handlare har webbutik. En kombination av fysisk butik och e-handel blir allt mer vanligt.

Vanliga frågor och svar om e-handel

 • Falsk märkning

  Tyvärr händer det att oseriösa företag använder sig av falsk miljö- och hälsomärkning. Tyvärr kan dessa produkter vara farliga för din hälsa och ha tillverkats på ett sätt som skadar såväl arbetare som miljö. Vissa produkter kan ha märke om brand- och elsäkerhet, men tyvärr inte uppfylla kraven. Risken för brand eller elolyckor är uppenbar! Självklart kan detta vara ett problem oavsett om det säljs i butik eller via nätet. Studier visar dock att det dock är vanligare när varor importeras från länder utanför EU.
 • Förpackningar

  Vid e-handel förpackas enstaka varor i paket när det skickas. Mängden förpackningsmaterial ökar jämfört med handel i butik. När varor skickas till butik samlas flera varor i samma förpackning/emballage. Många e-företag har fri returrätt, vilket gör att man gärna köper mer och provar mer, vilket innebär att både transporter och förpackningar ökar. E- butiken skickar ofta returvaran till speciella uppköpare för lågprisförsäljning. Dessa uppköpare kan vara både inom och utom Sveriges gränser. En och samma vara kan ibland fara fram och tillbaka 5- 10 gånger mellan olika kunder och sorteringsföretag i Europa.
 • Jordens resurser

  All handel kräver resurser av energi och material. Bäst är att använda resurser från naturen som är förnybara och med liten miljöpåverkan. Ett annat alternativ är att återbruka eller köpa produkter med återvunnet material. Ibland kan återvunnet material skapa nya problem med osäkert kemikalieinnehåll.Var noga med att inte handla olagliga varor via nätet, t.ex. förbjudna djur och material från sällsynta djur och fridlysta växter, etc.
 • Kemikalier

  Enligt undersökningar som Kemikalieinspektionen genomfört tenderar importvaror utanför EU innehålla fler förbjudna ämnen än varor köpta inom EU. 43 procent av varorna som köpts från företag utanför EU innehöll förbjudna ämnen. Bland varorna från svenska e-handlare innehöll 35 procent förbjudna ämnen. Motsvarande siffra för varorna från e-handlare i andra EU-länder var 23 procent. Inom EU har du rätt att få veta innehållet i en vara inom 45 dagar. I ett nordiskt projekt om e-handel visade resultatet att produkter som säljs på globala marknadsplatser med hemvist utanför EU dubbelt så ofta bryter mot kemikalielagstiftningen jämfört med e-handelsföretag inom EU (Klar, et al., 2020). Sammantaget kan detta innebära en ökad risk för att människor och miljö skadas av farliga kemikalier.
 • Klimat

  Produktion av varor påverkar klimatet olika beroende på producerad vara och produktionssätt. Det allra viktigaste för klimatet är att vi konsumerar mindre och använder det vi har under en längre period, säger Magdalena Petersson McIntyre, vid Centrum för konsumtionsvetenskap på Göteborgs universitet, som själv har forskat kring klädkonsumtionens miljöpåverkan.Att lokalt hyra eller köpa återbrukade varor är ofta bättre än att köpa nytt. Att transportera varor långt kan förta hela klimatvinsten även för använda prylar!Klimatpåverkan beror också mycket på transportsätt. Därför kan lokal- /närproducerade varor vara att föredra. Om en vara flygs till Sverige från t.ex. Asien istället för transport med båt kan det blir ca 10 -200 gånger mer negativ klimateffekt beroende på antal, vikt och volym. Enligt Postnord är minst en tredjedel i e-handelns förpackningar luft. Varor till fysiska butiker kommer ofta välpackade och via båt just för att hålla nere miljö- och transportkostnader.Välj om möjligt bort flygtransport vid självimport. Har du bråttom kan det vara bättre för klimatet att köpa varan i butik. Tänk på att flera hemsidor som är på Svenska ändå kan finnas fysiskt utomlands och därför generera långa transporter.
 • Olagliga saker

  Det är mycket möjligt att lagstiftningen varierar mellan olika länder gällande droger, vapen och djur. Därför kan en laglig vara vara olaglig att importera eller kräva licens eller annat tillstånd.Skillnader mellan länder är också vanligt för de etiska aspekter som djurhållning, arbetsvillkor, etc. Skaffa rätt information innan du handlar! Lita inte bara på företaget du handlar av.Det är rätt vanligt med piratkopior av kända märken, vilket i många länder anses som grova brott. Flera av dessa företag är kopplade till maffian eller terrorverksamhet. Risken för barnarbete och dåliga arbetsvillkor är påtaglig. Om priset är väldigt lågt så är risken uppenbar att det är en piratkopia, men flera "piratföretag" har nu insett att om de höjer priserna så riskerar de inte att bli upptäckta lika mycket. Därför är högre priser ingen garanti för att du köper ett original.Piratkopierade läkemedel saknar säkerhetsgarantier. Piratkopierade läkemedel kanske inte alls innehåller den riktiga substansen eller så stämmer inte mängden, vilket kan vara mycket hälsofarligt.
 • Pris

  Näthandeln har i stort sett hela världen som marknad. Det är lätt att få en överblick av utbud och prisvariationer. Tänk på i priset ska du ta med moms, fraktkostnader och tullavgifter!Du ska alltid betala moms på varor som du köper från länder utanför EU, oavsett varornas värde. Momsen är 25 procent på alla varor förutom på livsmedel (12 %) och vissa trycksaker (6 %). Momsen beräknas på inköpspris, fraktkostnad och tullavgift.Tänk även på att ibland måste du själv fixa förpackning och betala frakt för returnering av varor, vilket också blir en extra kostnad. Tull betalas enbart för varor som kommer utanför EU och har ett värde mer än 1 600 kronor.
 • Prisjämförelser

  Det är ofta väldigt lätt att jämföra priser på nätet, vilket är en av de största fördelarna. Tänk dock på att det verkliga priset har med hur ofta du använder en vara, pris per använt tillfälle. Varor med kvalitet och lång livslängd är ofta betydligt billigare även om inköpspriset är dyrare. Tänk på att det går även att låna och hyra eller köpa in tjänst för att åstadkomma samma resultat. Ibland kan det vara betydligt billigare. Jämför du pris bör du även ta med moms, frakt och faktureringskostnader (se rubrik Pris).
 • Produktionsvillkor

  Det är svårt att som konsument veta hur en var producerats utifrån arbetsvillkor och miljö. Välkända certifieringar ökar chansen att varan producerats på ett etiskt och miljömässigt bra sätt. Vid självimport är risken större att du handlar piratkopior och då ökar risken att certifieringsmärken inte motsvarar verkligheten!Genom att läsa på företagens hemsidor kan du få en viss bild av hur seriöst ett företag är. I vissa fall redovisar de även vilka fabriker som producerat sina varor och då är det möjligt att även kontakta dem. Miljömärkta produkter som innefattar ett certifieringssystem kostar ofta lite mer. Det man betalar för är då bland annat att någon granskar de företag som använder miljömärkningen. Det finns även märkning för goda arbetsvillkor och rimliga löner.

 • Produktsäkerhet

  Enligt OECD, 2016 så är produktsäkerheten betydligt sämre när det sker via handel över landsgränserna. Bristande elsäkerhet är ett vanligt exempel. För barnens bästa finns det rätt tuffa krav som lätt förbises vid självimport. Tag inga onödiga risker för barnens skull. För att en leksak ska få säljas ska den:
  • vara CE-märkt av tillverkaren.
  • vara märkt med adress till tillverkaren.
  • vara märkt med adress till importören.
  • ha spårbarhetsmärkning, som går att koppla till DoC.
  • ha en EG-försäkran om överensstämmelse, ofta kallad DoC .
  • ha rätt varningar och instruktioner på svenska.
  https://www.konsumentverket.se/for-foretag/produktsakerhet/ce-markning/

 • Service

  Det kan ibland vara svårt att få god service och reparationer för vissa varor när dehar inhandlats via nätet. Detta kan bero på avsaknaden av reservdelar och/eller återförsäljare och därmed kunskap om produkten. Vissa lokala återförsäljare kan också välja att inte ge service till produkter av andra märken än de som de säljer eller av varor med sämre kvalitet.
 • Snabbhet

  Många hävdar att en av de största fördelarna är att det går så fort att handla på INTERNET. I ärlighetens namn bör man då lägga in den verkliga tiden som man lägger på felköp, t.ex. utprovning av kläder, fixa förpackning och transport, tid för att göra ny beställning, i vissa fall även transport tid för hämtning vid hämtställe, etc. På vissa ställen införs förvaringsboxar så att du slipper fara till hämtställen.
 • Ångerrätt och EU:s lagstiftning

  14 dagars ångerrätt inom EU, Storbritannien, Island och Norge (kan dock vara beroende på hur man gjorde köpet). Returgraden är 30-40% för e-handeln, men för vissa produktgrupper upp emot 80 % av allt som skickats. Returlagret kan ofta ligga i ett annat land innan det kommer tillbaka till leverantören.EU:s lagstiftning i korthet:
  Köper du en vara från en e-butik utanför EU är det inte säkert att du skyddas av EU:s konsumentlagstiftning. Om nätbutiken är skriven på svenska bör företaget förhålla sig till svensk lagstiftning, till exempel gällande returrätt. Men tyvärr finns det en hel del oseriösa företag på nätet. Det är inte självklart att du kan få tag på företaget eller att de ens levererar beställd vara om du betalar i förskott. Även klagomål och returer kan ibland vara svårt att framföra och det kan vara långa väntetider eller språkliga svårigheter. Betala därför helst inte en vara innan du ser att den verkar ok!För mer information om vad du har för rättigheter kontakta konsumentjuridisk rådgivning.
 • Psykologiska aspekter

  Det finns större risk för köpberoende via näthandeln eftersom handlingssättet är så direkt, men köpsituationen kan också upplevas lite overklig. Vid intervjustudie uppger unga människor om näthandel "Det känns inte som att jag handlar eller spenderar pengar över huvud taget", säger Katarina Graffman Antropolog Uppsala Universitet i SVT-dokumentären E-handeln Framtidens shopping.Nya näthandelsföretag dyker upp med mycket låga priser och konkurrear med tidigare lågprisföretag. Affärsidén bygger på mycket hög konsumtionstakt "fast fashion" som ofta riktar sig ofta till personer under 25 år. Tyvärr ökar antalet skuldsatta i åldersgruppen 18-25 dramatisktAll konsumtion påverkar både klimat och miljö. Det kan vara klokt att sätta upp egna regler för hur du vill handla hållbart både för dig och andra.
Sidan uppdaterad 2021-10-08