Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Breddad rekrytering

Breddad rekrytering genom attraktivare arbetsplats

Hur kan vi tillsammans skapa attraktivare arbetsplatser, så att vi som jobbar här vill stanna kvar och andra vill komma till oss? Hur ökar vi integrationen i Falu kommun till gagn för både nyanlända och verksamheterna? Och hur får vi ihop de här två spåren samtidigt som vi har fokus på dem vi finns till för?

Projektets svar på frågorna var ”vi gör det genom verksamhetsutveckling tillsammans med medarbetare och chefer”. Verksamhetsutvecklarna i projektet höll i metoder och processer och medarbetarna och cheferna hade tillsammans kunskap om sina kunder och verksamheter. Arbetsplatserna flyttade de sig från nuläge till önskat läge genom regelbundna träffar och genom att medarbetarna testade det de kommit fram till mellan träffarna. Det var ett gemensamt pågående lärande och ambitionen var att lärandet och utvecklingen skulle fortsätta efter projektets slut.

Deltagare och finansiärer

Projektet pågick under perioden 2017 – 2019, med en slutkonferens och slutrapport i början av 2020. I projektet deltog enheter inom Omvårdnadsförvaltningen och sektor Service med cirka 240 medarbetare, varav 80% är kvinnor.

Projektets mål var attraktiva och inkluderande arbetsplatser och de enheter som deltog tog därför emot praktikanter. Praktikanterna var främst nyanlända med uppehållstillstånd i ett till tre år. De gick en serviceutbildning via vuxenutbildningen, med praktik tre dagar i veckan i tre månader med möjlighet till förlängning. Mentorer på arbetsplatserna fungerade som stöd för både praktikanter och medarbetare.

Projektet var ett samarbete med Kommunal i Falun. Kommunals kompetensmedel finansierade projektets samordnare samt de vikarier som arbetade istället för medarbetarna då de hade verksamhetsutvecklingsträffar.

Europeiska socialfonden finansierade alla andra kostnader i projektet.

Kontakt

HR-strateg (fd projektledare och verksamhetsutvecklare)
Helena Bergman
Telefon: 023 – 863 22
E-post: helena.bergman@falun.se

Sidan uppdaterad 2020-08-21