Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kommunens arbetsmarknadsinsatser

Om du är långtidsarbetslös, långtidssjukskriven eller av andra anledningar inte lyckats komma ut på arbetsmarknaden kan du få hjälp från kommunen.

För att kunna ta del av de kommunala arbetsmarknadsinsatserna måste du för det mesta först anmäla dig på arbetsförmedlingen eller till socialtjänsten.

Kommunen samarbetar med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan när det gäller arbetsmarknadsinsatser för Falubor, som står långt från arbetsmarknaden. Målet är att  alla  ska få förutsättningar att kunna försörja sig själva.

Om du är intresserad av praktik, arbetsträning eller jobb i de kommunala verksamheterna ska du ta tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen eller Arbetslivs- och socialförvaltningen i kommunen, så får du hjälp med vidare kontakter.

Det här är de möjligheter som kommunen erbjuder:

För vuxna

Arbetsmarknadsenheten, AME riktar sig till dig som är mellan 20 och 65 år. AME erbjuder insatser till dig som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Målet är egen försörjning genom arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller studier. För att nå ditt mål erbjuder AME olika insatser anpassade efter dina behov.

Läs mer om Arbetsmarknadsenheten här

För ungdomar

Ungdomsslussen erbjuder olika insatser för dig som är mellan 16 och 19 år som behöver stöd för att komma vidare med praktik, fortsätta dina studier eller så småningom börja jobba.

Läs mer om Ungdomsslussen här

Sommarjobb kan du som är mellan 16 och 18 år söka via kommunens feriebas. Kommunen samordnar varje år sommarjobb för ungdomar i några av kommunens olika verksamheter.

Läs mer om sommarjobb här

Sommarskola finns för dig som går i högstadiet eller på IM-programmet och som vill komplettera dina kunskaper.

Läs mer om sommarskolan här

För dig med funktionsnedsättning

Om du på grund av funktionsnedsättning inte kan stå till den öppna arbetsmarknadens förfogande kan antingen daglig verksamhet eller daglig sysselsättning bli aktuellt.

Läs mer om arbetsmöjligheter/sysselsättning vid funktionsnedsättning

Praktik eller jobb

Arbetsmarknadsenhetens arbetsmarknadskonsulenter hjälper till med jobb eller praktik inom de kommunala verksamheterna för dig som är långtidsarbetslös eller har varit långtidssjukskriven. Det kan vara praktik eller jobb inom de olika kommunala sektorernas verksamheter eller inom Arbetscenter. Här finns till exempel jobb i skog och mark inom kommunen, bland annat vid Hälla på Lugnet, jobb i kök och konferens på Järlindens gård eller i Ta till vara-butiken på Ingarvet. För att komma i kontakt med Arbetsmarknadsenheten prata med din arbetsmarknadskonsulent på Arbetslivs- och socialförvaltningen eller Arbetsförmedlingen.

Kontakt

Kontaktcenter telefon 023-830 00
E-post: kontaktcenter@falun.se

Sidan uppdaterad 2023-01-10