Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Frågor och svar Studera och jobba

Finns inte din fråga med?

Om du har frågor som inte besvaras nedan, kontakta Maria Sundström på Falu kommun, maria.sundstrom@falun.se

Lista med frågor och svar

 • Vilken lön får jag?

  Du får minst 18.000 kronor per månad.Lönen består av två delar. Du får 9.000 kronor för studiedelen och minst 9.000 kronor för anställningsdelen. Lönen för anställningen sätts individuellt utifrån erfarenhet och kompetens.
 • Får jag betalt under lov och ledigheter?

  Ja, din lön gäller under alla de tolv månader som kontraktet gäller (kontraktet förnyas en gång per år).
 • Ska jag skatta på lönen?

  Ja, du skattar enligt Skatteverkets tabell.
 • Vad händer om jag blir sjukskriven under en längre period?

  Den första dagen du är sjuk gör du en sjukanmälan. Därefter gäller detta:
  • Dag 1 är karensdag.
  • Från dag 2-14 betalar arbetsgivaren sjuklön.
  • Därefter är det Försäkringskassan som betalar din ersättning.

 • Vilka är villkoren för mig när jag har tagit examen?

  Efter examen kan du söka lärarlegitimation och har möjlighet till en tillsvidaretjänst i Falu kommun.
 • Ska jag jobba på samma skola under hela studietiden?

  Ja, för att du och skolan ska få så goda förutsättningar som möjligt ska du arbeta på samma skola under hela studietiden.Om det visar sig att behoven förändras över tid och du därför behöver byta skola tas detta upp i dialog med dig och din fackliga organisation om du är ansluten till sådan.
 • Vad innebär det att leva upp till mina åtaganden?

  Du förväntas fullfölja dina studier enligt högskolans regelverk och arbeta deltid på skolan. Som anställd i Falu kommun förväntas du arbeta utifrån vår värdegrund:
  • Till nytta för Falubon.
  • Enkla att samarbeta med.
  Givet är också att du är villig att ta in nya kunskaper och samarbeta väl med dina kollegor. Du tar din del av ansvaret för att du och din handledare har ett givande utbyte.
 • Kan jag söka studiestöd trots att jag har lön?

  Ja, du kan söka studiestöd hos CSN.
 • Vad händer om jag hoppar av utbildningen?

  Om du avbryter dina studier ska du skriftligen underrätta din närmaste chef inom en vecka från den dag utbildningen avbrutits. Din tjänst övergår då till heltidsarbete som lärare under resterande tid av avtalet.
 • Vad händer om jag säger upp min anställning?

  Om du på eget initiativ avslutar anställningen under pågående avtalstid gäller uppsägningstid enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) och kommunens kollektivavtal. Under uppsägningstiden arbetar du heltid som lärare.
 • Måste jag söka utbildningen och anställningen separat?

  Ja, utbildningen söker du via Högskolan. Anställningen söker du hos Falu kommun.
 • Jag som redan arbetar som lärare i kommunen, ska jag ändå söka tjänsten?

  Ja, du ska söka tjänsten på nytt. I ansökningsformuläret anger du vilken tjänst du har just nu.
 • När kan jag ansöka?

  Till Högskolan kan du söka från 15 februari - 16 mars, och till kommunen kan du söka fram till 25 april.
 • Hur görs urvalet till Högskolan Dalarna?

  Baseras på gymnasiebetyg (meritpoäng) eller resultat från högskoleprov.
 • Vad innebär 50 procent undervisning på skolan i kombination med studietakt på 75 procent?

  Du arbetar halvtid på en skola samtidigt som du studerar på 75 procent studietakt. Det kan mycket väl innebära en del hårt arbete, men eftersom arbetet och studierna integreras kommer synergieffekterna snabbt ge dig ett försprång.I perioder kan variationer förekomma beroende på studiebelastning och behovet i verksamheten.
 • När får jag antagningsbesked från Högskolan?

  Antagningsbesked skickas ut i slutet av april.
 • När får jag besked om anställning?

  Besked om anställning ges löpande, dock tidigast efter antagningsbesked från Högskolan.
 • När börjar utbildningen/anställningen?

  Utbildningen börjar v. 35.Tjänsten börjar 15 augusti.
Sidan uppdaterad 2022-03-15