Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två personer pratar med varandra

Jobba som socialsekreterare, handläggare , enhetschef, omsorgsassistent eller boendestödjare

Inom socialtjänsten på Falu kommun jobbar vi för Falubornas bästa. Vi möjliggör och underlättar i vardagen för dem som behöver det som mest. Vår breda verksamhet finns för Faluborna genom hela livet. Just nu söker vi flera medarbetare.
Är du den vi söker?

Vi jobbar med stöd till barn, ungdomar och familjer, stöd till personer med missbruks- eller beroendeproblem, stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning och stöd till våldsutsatta personer i nära relationer.

Vi jobbar också med insatser till funktionshindrade enligt LSS och ekonomiskt bistånd till enskilda och familjer. Dessutom familjerådgivning och övrigt vuxenstöd.

Vårt arbete präglas av engagemang och intresse för våra kommuninvånare - Faluborna.

Eftersom vi är en stor organisation innebär det också möjlighet för dig till att kunna specialisera dig inom ett visst område eller fråga.

Lediga jobb i Falu kommun

Är du intresserad av att utvecklas som människa på jobbet?

Inom LSS och socialpsykiatrin på omvårdnadsförvaltningen möter vi varje dag människor med funktionsnedsättningar och jobbar för att göra deras tillvaro så bra som möjligt. Det kan handla om avlösarservice, bostad med särskild service, korttidsvistelse, korttidstillsyn och daglig verksamhet.

Hos oss kan du arbeta som handläggare, som enhetschef inom olika verksamheter till exempel för grupp- och servicebostäder, daglig verksamhet eller verksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning. Men också arbete som omsorgsassistent och boendestödjare.

Vill du bli en av oss?

Vi har ett kontinuerligt behov av att bli fler. Kontakta oss gärna för mer information om lediga jobb inom:

Petra Grönoset
Sektionschef LSS och socialpsykiatri
petra.gronoset@falun.se

Therese Holst
Sektionschef LSS boende vuxna
therese.holst@falun.se

Cathrine "Kicki" Andersson
Enhetschef handläggare LSS och socialpsykiatri
cathrine.a.andersson@falun.se

Är du intresserad av att arbeta med vuxna i behov av stöd?

Välkommen att jobba med oss inom Arbetslivs- och socialförvaltningen. Inom Sektion Vuxenstöd IFO finns socialtjänstområdena våld i nära relationer, missbruksområdet och familjerådgivning.

Här får du bidra till verksamheternas utvecklingsarbete och möjlighet att utveckla och specialisera dig som socialsekreterare, rådgivare, boendestödjare, aktivitetsstödjare eller familjerådgivare inom respektive område.

Vill du bli en av oss?

Vi har ett kontinuerligt behov av att bli fler. Kontakta oss gärna för mer information om lediga jobb:

Åsa Johansson
Sektionschef sektion Vuxenstöd IFO
asa.johansson@falun.se

Arne Holmström
Sektionschef Försörjningsstödsenheten
arne.holmstrom@falun.se

Är du intresserad av att jobba med barn och familjer?

Ibland behöver människor få extra stöd i livet. Som socialsekreterare på Barn- och utbildningsförvaltningen gör du skillnad för barn, ungdomar och familjer som behöver stöttning på lång eller kort sikt.

Vi är ett starkt team med ett av Sveriges viktigaste jobb. Vi drivs av medmänsklighet och omtanke, både om våra klienter och om varandra.

Våra arbetsuppgifter är allvarliga och många gånger hanterar vi svåra situationer. Det gör det ännu viktigare att också kunna skratta tillsammans. Vi har en ledartät organisation vilket innebär att alla får kontinuerlig handledning och mycket stöd i sin arbetssituation.

Att skapa förtroende och att hålla riktigt bra barnsamtal är de viktigaste grundbultarna i vår verksamhet. Vi använder oss av den lösningsfokuserade arbetsmetoden Signs of Safety. Den ger oss barnfokus, tydlighet, hållbara framtida lösningar och dessutom skapar en lärande, respektfull organisation.

Vill du bli en av oss?

Vi har ett kontinuerligt behov av att bli fler inom barn- och familjesektionen. Kontakta oss gärna för mer information om lediga jobb: 

Magnus Nordahl
Sektionschef barn- och familjesektionen
magnus.nordahl@falun.se

Sidan uppdaterad 2022-11-10