Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Personalförmåner

Arbetstidsavtal

Rätt till heltid, möjlighet till deltid

Som medarbetare i Falu kommun har du i grunden en heltidstjänst. En gång om året väljer du vilken sysselsättningsgrad du vill ha den kommande tolvmånadersperioden. Är du anställd inom ett område där arbetsgivaren tecknat avtal med Kommunal har du rätt att välja sysselsättningsgrad, är du anställd inom andra områden har du möjlighet att önska sysselsättningsgrad.

Flextid, årsarbetstid och andra arbetstidsavtal

Många medarbetare omfattas även av förmånliga arbetstidsavtal och modeller med flexibel arbetstid;

  • förkortad veckoarbetstid för undersköterskor och vårdbiträden
  • årsarbetstidsavtal med flexibel arbetstid och veckoarbetstid på 38,75 timmar för tjänstemän
  • avtal om flexibel arbetstid på Kommunals avtalsområden

Blodgivning på arbetstid

Du kan ge blod på betald arbetstid, max 1 timme per gång och max 4 gånger per år.

Friskvårdsbidrag

Alla arbetsplatser avsätter minst 500 kr per år och anställd till friskvård. Varje arbetsplats har en lokal handlingsplan för friskvården och på många arbetsplatser finns särskilda friskvårdsinspiratörer.

Föräldrapenningtillägg

Du som varit sammanhängande anställd i minst ett år har rätt till föräldrapenningtillägg under tiden du är föräldraledig. Tillägget motsvarar tio procent av lönebortfallet under ledigheten och du får det i upp till 180 dagar per födsel, och som längst tills dess att barnet är 24 månader.

Kompetensutveckling

I Falu kommun ser vi kompetensutveckling som en naturlig och självklar del av arbetet. Falu kommun erbjuder varje år en rad utbildningar för medarbetare och chefer. Vi har även ett ledarutvecklingsprogram för chefer. Det är både en rättighet och skyldighet att utveckla sig i takt med att verksamheten förändras och nya metoder, hjälpmedel och arbetssätt introduceras. En plan för kompetensutveckling görs årligen på din förvaltning i samband med verksamhetsplaneringen.

Löneväxling mot pension

Du som är tillsvidareanställd kan välja att avstå en del av din bruttolön och istället använda den till ett extra pensionssparande. Eftersom löneväxling kan påverka den allmänna pensionen och den sjukpenninggrundande inkomsten, riktar sig denna förmån till dig som har en månadslön på minst 39 000 kr.

Pension: 80-100-modellen

Du som har fyllt 61 år och har en tillsvidareanställning på heltid kan välja att gå ner i tjänst till lägst 80 procent, men behålla full tjänstepensionsinbetalning.

Resekort

Du som har en anställning som varar minst tolv månader kan köpa ett starkt rabatterat årskort för resor med Dalatrafik. Kostnaden för ditt årskort dras på lönen. Kortet är inte personligt, du kan dela det med andra i familjen.

Rökfri arbetstid – subventionerad rökavvänjning

Rökfri arbetstid gäller för alla medarbetare i Falu kommun. Det innebär att alla kommunens lokaler är rökfria, att medarbetare inte röker under arbetstid och att du som arbetar nära elever och brukare har kläder som inte luktar rök. Vill du sluta röka eller begränsa din rökning får du aktivt stöd. Du kan exempelvis få subventionerat nikotinläkemedel, plåster eller tuggummi.

Semester – extra dagar när du fyllt 40

Semesterlagen ger dig rätt till 25 semesterdagar per år. I Falu kommun får du dessutom sex extradagar från det år du fyller 40 år och ytterligare en dag från det år du fyller 50 år.

Semestertabell

Ålder (år)

Atal semesterdagar/år

-39

25

40-49

31

50-

32

Semesterväxling

Har du en anställning med semestertjänst som varar minst ett helt kalenderår, kan du välja att byta ditt semesterdagstillägg mot fler semesterdagar. Beroende på hur gammal du är kan du få fem eller sex extra semesterdagar på detta sätt. Det innebär att du kan få upp till 38 semesterdagar per år.

Sammanställning av förmåner som finns i kollektivavtalen tecknade mellan SKR och fackliga organisationer


Som anställd i Falu kommun har du tillgång till kollektivavtalets förmåner rörande bland annat föräldrapenningtillägg, försäkringar, extra semesterdagar med mera. Läs mer om förmånerna i den digitala broschyren nedan.

Säg hej till ditt kollektivavtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2023-02-07