Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

möte två människor vid ett konferensbord

Så här gick det till

Uppdraget att ta fram en Besöksnäringsstrategi för Falun kom från politiken i början på 2019. Det var Näringslivskontoret, som fick uppdraget. Planeringen för framtagandet av Besöksnäringsstrategin påbörjades och i juni var upphandlingen av konsult klar. Det var Graffman, som vann upphandlingen.


Inför starten i augusti 2019 gjordes 23 djupintervjuer av personer, som på olika sätt har koppling till Faluns besöksnäring samt att vi hade ett par fokusgruppsmöten för att få rätt ingångsvärden till det fortsatta arbetet. Som utgångspunkt har vi haft Visit Dalarnas strategi 2030, Falu kommuns vision ”Ett större Falun” samt en rad omvärlds och marknadsdata.


En expertgrupp har varit ”motor” i processen och deras arbete har stämts av i flera möten med fokusgrupper, ett advisory board samt i styrgruppen.


När personer till fokus- respektive expertgrupp utsågs, såg vi till att få med representanter från områdena Landsbygd, Lugnet, Kultur, Möten, Outdoor och Centrum, detta för att få med så många aspekter som möjligt i arbetet.

Sidan uppdaterad 2020-03-31