Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Handslag där två händer hälsar

Intervjuer

Analys och slutsatser från intervjuer och fokusgruppsamtal

Inför starten av vårt strategiarbete genomfördes ett antal djupintervjuer och ett par fokusgruppsmöten för att få rätt ingångsvärden. Resultaten av dessa visade på en mycket stark samsyn på vad som var Faluns styrkor och förbättringsområden. Här nedan följer de viktigaste slutsatserna:

 • Det finns en överraskande stark samsyn kring behovet av en gemensam målbild och strategi. Processen är efterlängtad och det finns en hög förväntan.
 • Det finns en enad bild av att man inte har en enad bild av Falun i framtiden.
 • Falun har, trots det starka utbudet, inte en tydlig profil och position i omvärlden.
 • De utmaningar Falun har, äger vi till största delen själva.
 • Bristen på mod, tydlighet, konsekvens och uthållighet utgör en energitjuv.
 • Det finns en lokal stolthet, men ett oförlöst ambassadörskap.
 • Att vi måste bli mycket bättre på att sälja in varandra.
 • Att stora delar av utbudet behöver komma upp i förädlingsgrad.
 • Falu kommun behöver tydliggöra roller och ansvar internt, likväl som gentemot Visit Dalarna.
 • Det finns en mycket stark samsyn kring vilka som är Faluns starka profilbärare/reseanledningar.
 • Falun har ett antal mycket starka reseanledningar framför allt kopplade till natur, kultur och idrott. Idag får vi inte ut den fulla potentialen av dessa, då samarbetet främst sker i öar.
 • Det finns en upplevelse av en bristande förståelse och samverkan vilket kommer till uttryck i; ”kultur eller idrott, stad eller landsbygd samt i form av ”stuprör” i den kommunala förvaltningen”.
 • Det finns ett starkt behov av gemensamma arbets- och samverkansformer.
Sidan uppdaterad 2022-03-16